2021

Arkeologisk undersökning
Västra Götalands län, Västergötland, Göteborgs kommun, Göteborgs socken, Lorensberg 21:1, 22:1 och 706:41, L1960:9822 (Göteborg 500)
Carina Bramstång Plura, Christina Rosén & Mattias Öbrink

Johannebergs landeri i Göteborg hade under sent 1700-tal och hela 1800-talet en trädgård. Delar av den undersöktes arkeologiskt mellan 2018 och 2020. Trädgården låg i en naturlig sluttning och stora mängder jord, sten och avfall fördes dit för att skapa terrasseringar och odlingsytor. Innehavarna lade stora resurser på att skapa en modern trädgård och den omskapades flera gånger. Den undersökta delen var främst prydnadsdelen med rabatter, blomstersängar, murar och gångar. Här växte örter och blommor som till exempel mynta och krollilja. Även spår efter matberedning återfinns i odlingsjorden närmast landeribyggnaderna och bland annat fläder och bärbuskar har funnits i området.