Rapporter

Publikation

Getakärrs kyrkogård

Arkeologisk undersökning, Halland. Elisabet Schager och Pia Svensson

Publikation

Miljösanering av Kvarteret Ulvöhaxen i Gävle stad

Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning, Gästrikland. Torbjörn Holback

Publikation

Lämningar från brons- och järnålder

Arkeologisk förundersökning 2023, Skåne. Adam Bolander och Iohannes Miaris Sundberg med bidrag av Felicia Hellgren och Per Lagerås

Publikation

Kvarteret Hubendick

Arkeologisk förundersökning, Blekinge. Albin Norqvist, Magnus Stibéus, Felicia Hellgren och Per Lagerås

Publikation

Schaktning i Stävie

Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Skåne. Therese Ohlsson

Publikation

Kyrka på kyrka – Vårfru i Skänninge

Arkeologisk förundersökning, Östergötland. Rikard Hedvall

Publikation

Vårfrukyrkan i Skänninge

Arkeologisk undersökning, Östergötland. Lotta Stenqvist

Publikation

Spånteknologi och kärnyxor

Arkeologisk undersökning, Bohuslän. Johannes Nieminen

Publikation

Gårdsmiljöer och aktivitetsytor

Arkeologisk undersökning, Bohuslän Johannes Nieminen och Jessica Andersson

Publikation

Sten- och bronsålder i Vareborg

Arkeologisk förundersökning, Halland Johannes Nieminen

Publikation

Tåby–Fristad

Arkeologisk undersökning, Östergötland Marcus Asserstam

Publikation

En stensättning vid Arnö

Arkeologisk förundersökning och undersökning, Södermanland Marcus Asserstam