Rapporter

Publikation

Kolare vid Frövifors bruk

Rapport 202:167 Arkeologisk förundersökning och undersökning, Västmanland. Karl-Fredrik Lindberg och Magnus Lindberg

Publikation

Skärgårdsstaden Söderhamn

Rapport 2021:131 Arkeologisk undersökning, Hälsingland. Mathias Bäck och Tomas Westberg

Publikation

Inför Hornsgatans förlängning och ny bro över Säveån

Nya Lödöse Rapport 2022:1 Arkeologisk förundersökning i Gamlestaden, Västergötland. Oscar Ortman

Publikation

Toften och Hogen

Rapport 2022:21 Arkeologisk förundersökning, Bohuslän. Christina Rosén

Publikation

Vid Ängelholms utkant

Rapport 2022:008 Arkeologisk utredning steg 1 och 2, Skåne. Iohannes Miaris Sundberg

Publikation

En tidigmesolitisk boplats

Rapport 2022:15 Arkeologisk undersökning, Bohuslän. Johannes Nieminen

Publikation

Gravar och mellanneolitisk palissadanläggning

Rapport 2022:24 Fördjupad arkeologisk förundersökning, Skåne. Magnus Andersson

Publikation

Utredning i Öxnevalla

Rapport 2022:23 Arkeologisk utredning steg 2, Västergötland. Kajsa Andreasson med bidrag av Glenn Johansson och Christina Rosén

Publikation

Arkeologi vid Normlösa kyrka

Rapport 2022:18 Arkeologisk kontroll, Östergötland. Rikard Hedvall

Publikation

Varberg på Platsarna

Rapport 2021:186 Arkeologisk förundersökning, Halland. Bengt Westergaard

Publikation

Kvarn och klippöverhäng

Rapport 2022:9 Arkeologisk utredning steg 1, Västergötland. Christina Rosén

Publikation

Tillfällig parkeringsplats – inom Tinnerö eklandskap

Rapport 2022:1 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Annika Helander