Rapporter

Publikation

Område D7

Rapport 2021:22 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland Annika Helander

Publikation

Ny korridor för ny kollektivtrafikled

Rapport 2020:113. Arkeologisk utredning, etapp 1, Uppland. Lena Beronius Jörpeland och Ann-Mari Hållans Stenholm

Publikation

Saxtorp 7:5

Rapport 2021:38. Arkeologisk undersökning 2020, Skåne. Magnus Andersson

Publikation

Försvarsanläggningar och vrakdelar

Rapport 2021:37. Arkeologisk utredning, etapp 1, Uppland. Wivianne Bondesson och Jim Hansson

Publikation

Gravar i Edsviken

Rapport 2020:101. Arkeologisk undersökning, Uppland. Katarina Appelgren och Louise Evanni

Publikation

Stångådalsbanan

Rapport 2021:42. Arkeologisk utredning, etapp 1, Småland. Alf Ericsson

Publikation

Område B1, B2, B4 och B6

Rapport 2021:46. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Annika Helander

Publikation

Mellan Edsätra och Lingnåre

Rapport 2021:19. Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning, Uppland. Torbjörn Holback

Publikation

Ostlänken

Rapport 2021:32. Arkeologisk utredning, etapp 2, Södermanland. Wivianne Bondesson

Publikation

Hedeleden

Rapport 2021:13. Arkeologisk utredning, etapp 2, Halland. Gisela Ängeby och Christina Rosén

Publikation

Hansa Power Bridge

Rapport 2021:1. Arkeologisk utredning steg 2, Skåne. Magnus Andersson

Publikation

Kävsta boplats

Rapport 2020:153. Arkeologisk förundersökning, Västmanland. Katarina Appelgren och Louise Evanni