Rapporter

Publikation

Väg 23

Arkeologisk utredning steg 2, 2020 Arkeologisk förundersökning steg 1, 2020, Skåne Bengt Söderberg m. fl.

Publikation

Östra Torn 29:8

Arkeologisk utredning steg 2, Skåne län Kennet Stark

Publikation

Kvarteret Jäntan

Arkeologisk undersökning, Skåne Hanna Menander

Publikation

Stångby 5:28

Arkeologisk förundersökning 2017, Skåne, Magnus Artursson, Christoffer Hagberg, Mathilda Kjällquist och Per Lagerås

Publikation

Nya grav- och boplatsområden

Arkeologisk utredning, Halland Anders Kjellin och Petra Nordin m. fl.

Publikation

Stora Markie by

Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte, Skåne Katalin Schmidt Sabo

Publikation

Nya fornlämningar vid Rolfstorp

Arkeologisk utredning, Halland Anders Kjellin och Veronica Forsblom Ljungdahl m. fl.

Publikation

Mellan mosse och gård

Arkeologisk utredning, Skåne Axel Krogh Hansen

Publikation

Mesolitikum, brons- och järnålder

Arkeologisk förundersökning, Bohuslän Kenneth Alexandersson

Publikation

Geotekniska provborrningar nedanför Faxeholmen i Söderhamn

Arkeologisk förundersökning, Hälsingland Annika Nordström

Publikation

Gång- och cykelväg

Arkeologisk utredning steg 1 och 2, 2023, Skåne Nathalie Hyll med bidrag av Alf Ericsson

Publikation

Kämpinge 10:1 m.fl.

Arkeologisk utredning steg 2, 2023, Skåne Katalin Schmidt Sabo