Rapporter

Publikation

Nyfunnen fornlämning i Kläppa

Arkeologisk utredning, Halland Jessica Andersson med bidrag av Christina Rosén

Publikation

Kalkbrottet Elinelund

Arkeologisk förundersökning 2022, Skåne. Magnus Andersson och Bo Friman m fl.

Publikation

Små fynd vid slott och gård

Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Annika Konsmar med bidrag av Per Lagerås

Publikation

Hospitalsgränd

Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Annika Konsmar

Publikation

Stora Uppåkra 1:2 m.fl.

Arkeologisk undersökning, Skåne. Iohannes Miaris Sundberg

Publikation

Ny vattenledning

Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Annika Helander

Publikation

Hulje

Arkeologisk utredning och förundersökning, Östergötland. Marita Sjölin med bidrag av Maria Petersson och Peter Zetterlund

Publikation

Schakt vid Gamla Uppsala prästgård

Arkeologisk undersökning, Uppland. Lena Beronius Jörpeland

Publikation

Boplats vid Lunnavägen

Arkeologisk undersökning, Halland. Mattias Öbrink

Publikation

Ett vikingatida gravfält

Arkeologisk förundersökning och undersökning, Halland. Petra Nordin och Anders Kjellin med flera

Publikation

Arkeologiska undersökningar i Gamlestaden Västergötland

Nya Lödöse Rapport. Stadsgård 18, 19, 21, 24, 29, 31, 33, 36, 37, gata A, C, G, L, torget och vretar. Arkeologiska undersökningar i Gamlestaden Västergötland, Göteborgs stad och kommun, L1969:847 Mattias Öbrink (red.)

Publikation

Gärdet söder om Berget

Arkeologisk undersökning, Uppland. Niclas Björck