trädgårdsarkeologi

Publikation

Kvarteret Vasaskolan år 1669–1869

Arkeologisk förundersökning, Gästrikland Mathias Bäck

Publikation

Tidigmoderna trädgårdslämningar

Arkeologisk förundersökning, Gästrikland Mathias Bäck och Tomas Westberg

Publikation

Trädgårdsarkeologi

Arkeologisk undersökning – forskningsgrävning, Gästrikland Karin Lindeblad och Inga Blennå

Publikation

Johannebergs trädgårdar

Arkeologisk undersökning, Västergötland Carina Bramstång Plura, Christina Rosén & Mattias Öbrink

Blogginlägg 2023.11.17

Ny rapport: Trädgårdsodling på 1600–1700-talet i Stockholm

En stor arkeologisk undersökning vid Mariatorget på Södermalm har gett unika inblickar i Stockholms trädgårdsodlingar på 1600–1700-talet. Nu kan du läsa om de spännande resultaten i rapporten.

Publikation

Trädgårdar, bryggeri och garveri

Arkeologisk undersökning, Uppland Ann-Mari Hållans Stenholm och Karin Lindeblad m. fl.

Blogginlägg 2023.06.27

Peppar – det medeltida kökets guld

I Sverige blev peppar tidigt en klassmarkör för den yttersta eliten, men redan då hade den gamla anor i de europeiska köken.

Blogginlägg 2023.06.22

Kålgårdarna – en grön stadsdel i Jönköping

På 1600-talet hade så gott som varje välbärgat hushåll i Jönköping en egen kålgård. I Kålgårdarna fanns inte mindre än 265 kålgårdtomter vid slutet av århundradet.

Blogginlägg 2023.06.13

Tjusiga urnor för rara växter

I historiska trädgårdar är skärvor från handdrejade planteringskrukor ganska vanliga fynd. Det händer också att vi hittar skärvor från mer eleganta urnor, där ömtåliga och frostkänsliga växter ställdes ut i trädgårdarna under sommarhalvåret.

Blogginlägg 2023.06.06

Kråkbär — godast i norr?

Kråkbär är ett exempel på ett bär som mest verkar ha ätits i norra Sverige. Kanske för att det rentav smakar godare där.

Blogginlägg 2023.05.25

Stadsodling på Södermalm

För ett par år sedan fick vi möjlighet att undersöka en ovanligt välbevarad trädgårdsanläggning från 1600-talet i Stockholm. En knapp meter under Södermalmsskolans asfalt fanns trädgårdens odlingsbäddar , växtrester och grusade gångvägar kvar.

Blogginlägg 2023.05.16

Pors – en kryddig historia

Ibland har det påståtts att pors var en sämre ersättning för humle i öl, men arkeologiska fynd visar att det inte stämmer. Snarare handlar det om gamla, regionala särarter i ölkulturen.