2023

Arkeologisk undersökning – forskningsgrävning
Gästrikland, Gävle kommun, Hamrånge socken, fastighet Axmar bruk 1:51, fornlämning L1948:8500
Karin Lindeblad och Inga Blennå

Under fyra arbetsdagar i augusti genomfördes en forskningsundersökning i engelska parken i kulturreservatet Axmar bruk i Gävleborgs län. Syftet med undersökningen var att inför en restaurering av parken lokalisera och dokumentera de gångvägar som finns markerade på 1883 års karta samt att studera hur parken har anlagts och förändrats över tid. Undersökningen var en fortsättning på tidigare arbeten med inriktning på trädgårdarna inom kulturreservatet.