Gästrikland

Publikation

Kvarteret Vasaskolan år 1669–1869

Arkeologisk förundersökning, Gästrikland Mathias Bäck

Publikation

Tidigmoderna trädgårdslämningar

Arkeologisk förundersökning, Gästrikland Mathias Bäck och Tomas Westberg

Publikation

En del av västra fäboden

Arkeologisk utredning steg 1, Gästrikland Niclas Björck

Publikation

Trädgårdsarkeologi

Arkeologisk undersökning – forskningsgrävning, Gästrikland Karin Lindeblad och Inga Blennå

Publikation

Äldre odling vid Gävle gamla fängelse

Arkeologisk undersökning, Gästrikland Annika Nordström

Publikation

Schaktningsövervakning vid Tjärnäs hytta

Rapport 2023:89 Arkeologisk schaktningsövervakning, Gästrikland. Mia Englund

Publikation

Trädgårdsarkeologi i Axmar bruks trädgårdar och park

Artikel. Trädgårdsarkeologi i Axmar bruks trädgårdar och park. Inga Blennå och Karin Lindeblad

Publikation

Kraftledning Hagaström–Untra

Rapport 2022:53 Arkeologisk utredning etapp 1, Gästrikland. Wivianne Bondesson

Publikation

Provgropar i Gävle slottsträdgård

Rapport 2022:61 Arkeologisk förundersökning, Gästrikland Annika Nordström

Publikation

Ett tvärsnitt genom stenålderns Gästrikland

Rapport 2021:71. Arkeologisk utredning, etapp 1, Gästrikland. Niclas Björck

Publikation

Serviceschakt vid Gävle Slott

Rapport 2019:101. Arkeologisk schaktövervakning, Gästrikland. Torbjörn Holback

Publikation

Bredbandschakt vid Gävle Slott

Rapport 2019:102. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Gästrikland. Torbjörn Holback