2022

Rapport 2022:102
Arkeologisk undersökning
Gävleborgs län, Gästrikland, Gävle stad och kommun, kvarteret Tullstuvan, fastigheten söder 6:4, L1951:5633 (Gävle 51:1).
Annika Nordström