stadslager

Publikation

Kvarteret Vasaskolan år 1669–1869

Arkeologisk förundersökning, Gästrikland Mathias Bäck

Publikation

Odling i Sigtunas utkant

Arkeologisk förundersökning, Uppland Annika Nordström

Publikation

Stensatt ränna och odling

Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland, Annika Konsmar och Arwo Pajusi

Publikation

Kulturlager i kvarteret Stabben

Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland Annika Konsmar

Publikation

Svartbäcksgatan

Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Uppland Annika Nordström

Publikation

Äldre odling vid Gävle gamla fängelse

Arkeologisk undersökning, Gästrikland Annika Nordström

Publikation

Skansparken i Kalmar

Rapport 2022:131 Arkeologisk förundersökning, Småland Magnus Stibéus

Publikation

På Folkskolegatan i Söderköping

Rapport 2022:77 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Katarina Österström

Publikation

Rester av grundmur vid Kvarnvägen i Söderköping

Rapport 2022:75 Arkeologisk undersökning, Östergötland Marcus Asserstam

Publikation

Hamngatan – odlingslager i stadens utkant

Rapport 2022:90 Arkeologisk undersökning, Östergötland Marcus Asserstam

Publikation

Mosis backe och Hökens kvarnar

Rapport 2022:122 Arkeologisk undersökning, Södermanland Tomas Westberg

Publikation

Schakt för VA-anslutning

Rapport 2022:58 Arkeologisk undersökning, Uppland. Peter Berg