stadslager

Publikation

Skansparken i Kalmar

Rapport 2022:131 Arkeologisk förundersökning, Småland Magnus Stibéus

Publikation

På Folkskolegatan i Söderköping

Rapport 2022:77 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Katarina Österström

Publikation

Rester av grundmur vid Kvarnvägen i Söderköping

Rapport 2022:75 Arkeologisk undersökning, Östergötland Marcus Asserstam

Publikation

Hamngatan – odlingslager i stadens utkant

Rapport 2022:90 Arkeologisk undersökning, Östergötland Marcus Asserstam

Publikation

Mosis backe och Hökens kvarnar

Rapport 2022:122 Arkeologisk undersökning, Södermanland Tomas Westberg

Publikation

Schakt för VA-anslutning

Rapport 2022:58 Arkeologisk undersökning, Uppland. Peter Berg

Publikation

Varberg på Platsarna

Rapport 2021:186 Arkeologisk förundersökning, Halland. Bengt Westergaard

Publikation

Kv Nordstjärnan 5 och 6, Trelleborg

Rapport 2022:2 Arkeologisk förundersökning, Skåne. Annika Knarrström

Publikation

Glas- och tegelrester vid Gottskärs hamn

Rapport 2021:91 Arkeologisk undersökning, Halland. Jörgen Streiff ert och Viktor Svedberg

Publikation

Lerbottnar i Skanör

Rapport 2021:69 Arkeologisk undersökning, Skåne. Adam Bolander med bidrag av Per Lagerås

Publikation

Byttan i Kalmar stadspark

Rapport 2021:40 Arkeologisk undersökning, Småland. Magnus Stibéus

Publikation

Vallgraven i sydvästra Nya Lödöse

Nya Lödöse Rapport 2021:2 Arkeologiska undersökningar i Gamlestaden, Västergötland. Eirik Johansson, Pia Svensson och Mattias Öbrink