nyare tid

Publikation

Förhistoriska boplatser

Arkeologisk förundersökning 2023, Skåne Katalin Schmidt Sabo med bidrag av Felicia Hellgren och Santeri Vanhanen

Publikation

Gårdar, gatehus och smedja i Björka by

Arkeologisk utredning steg 2 och avgränsande arkeologisk förundersökning, Skåne Sofia Lindberg & Katalin Schmidt Sabo

Publikation

Tölö kyrkby

Arkeologisk delundersökning, Halland Petra Nordin med flera

Publikation

Ny bebyggelse genom skogsområdet Lunsen

Arkeologisk utredning, steg 1, Uppland Ann-Mari Hållans Stenholm, Lena Beronius Jörpeland och Niclas Björk

Publikation

Ny gång- och cykelväg

Arkeologisk förundersökning, 2023, Skåne Therese Ohlsson

Publikation

1600-tals keramik och en knapp

Arkeologisk förundersökning, Halland Gisela Ängeby

Publikation

Bebyggelselämningar inom Skegrie bytomt

Arkeologisk förundersökning 2023, Skåne. Therese Ohlsson

Blogginlägg 2024.03.08

Bjuden på fest hos präst

I ett tidigare inlägg kunde vi läsa om det exklusiva bordsskicket hos prästerna i Östra Eneby utanför Norrköping. Ett spännande nytt fynd ger nu en blick in i en lekfull sida av prästgården.

Publikation

Väg 23

Arkeologisk utredning steg 2, 2020 Arkeologisk förundersökning steg 1, 2020, Skåne Bengt Söderberg m. fl.

Publikation

Kvarteret Jäntan

Arkeologisk undersökning, Skåne Hanna Menander

Publikation

Nya fornlämningar vid Rolfstorp

Arkeologisk utredning, Halland Anders Kjellin och Veronica Forsblom Ljungdahl m. fl.

Publikation

Geotekniska provborrningar nedanför Faxeholmen i Söderhamn

Arkeologisk förundersökning, Hälsingland Annika Nordström