nyare tid

Publikation

Väg 23

Arkeologisk utredning steg 2, 2020 Arkeologisk förundersökning steg 1, 2020, Skåne Bengt Söderberg m. fl.

Publikation

Kvarteret Jäntan

Arkeologisk undersökning, Skåne Hanna Menander

Publikation

Nya fornlämningar vid Rolfstorp

Arkeologisk utredning, Halland Anders Kjellin och Veronica Forsblom Ljungdahl m. fl.

Publikation

Geotekniska provborrningar nedanför Faxeholmen i Söderhamn

Arkeologisk förundersökning, Hälsingland Annika Nordström

Publikation

Gång- och cykelväg

Arkeologisk utredning steg 1 och 2, 2023, Skåne Nathalie Hyll med bidrag av Alf Ericsson

Publikation

Sköldnora – Arninge

Arkeologiska förundersökningar i avgränsande syfte, Uppland Niclas Björck

Publikation

Härd och röjning

Arkeologisk förundersökning, fördjupning, Södermanland Louise Evanni

Publikation

Kvarteret Vasaskolan år 1669–1869

Arkeologisk förundersökning, Gästrikland Mathias Bäck

Publikation

Tidigmoderna trädgårdslämningar

Arkeologisk förundersökning, Gästrikland Mathias Bäck och Tomas Westberg

Publikation

Schakt inför ny fjärrvärmeledning

Arkeologisk utredning, steg 1, Skåne Bo Friman med bidrag av Alf Ericsson

Publikation

Väg 11

Arkeologisk förundersökning, 2023, Skåne Therese Ohlsson

Publikation

En del av västra fäboden

Arkeologisk utredning steg 1, Gästrikland Niclas Björck