2023

Rapport 2023:89
Arkeologisk schaktningsövervakning
Gävleborgs län, Gästrikland, Hofors kommun, Torsåker socken, Tjärnäs 12:14, L1950:2923 (Torsåker 60:1), L1950:3200 (Torsåker 60:2)
Mia Englund