trädgård

Blogginlägg 2018.04.06

Landeriets äldre trädgård

Nu syns den ursprungliga slänten och resterna efter den äldre trädgården. Gångar och odlingsytor ligger under tjocka lager jord.

Blogginlägg 2018.03.23

Vem köpte lin från Baltikum?

Ovanliga fynd fortsätter att dyka upp i Johanneberg. En plomb från ett emballage som suttit på en packe linplantor har hittats i en odlingsbädd.

Blogginlägg 2018.03.21

Murar och terrasser vid Johanneberg

Landeriträdgården ligger på flera terrasser som troligen byggdes under 1800-talets första hälft

Uppdrag

Historiska trädgården på Johannebergs landeri

Från tobaksodling till exotisk park. Johannebergs landeri i Göteborg undersöktes arkeologiskt mellan 2017 och 2020 och förhoppningen är att återskapa den unika miljön.