En stor arkeologisk undersökning vid Mariatorget på Södermalm har gett unika inblickar i Stockholms trädgårdsodlingar på 1600–1700-talet. Nu kan du läsa mer om de spännande resultaten i rapporten.

Undersökningen har kunnat visa på en urban trädgårdsanläggning med odlingskvarter, odlingsbäddar och gångvägar samt inte minst vilka växter som en gång odlats där. Illustration: Jens Heimdahl, Arkeologerna

Trädgården var en del av en så kallad malmgård, en herrgårdsliknande bostad i staden. På 1700-talet fanns det ett hundratal malmgårdar i huvudstaden. De ägdes av förmögna borgare eller adelsmän. Många av dem bodde på Stadsholmen och använde malmgårdarna som sommarnöje och för trädgårdsodling.

Läs mer i rapporten Trädgårdar, bryggeri och garveri – i kvarteret Rosendal Mindre på Södermalm