stadsarkeologi

Blogginlägg 2022.05.20

Ett kastmynt på villovägar

Seden att kasta ut mynt till allmänheten vid speciella tillfällen är känd redan från romartiden. I veckan hittades i Kalmar ett så kallat kastmynt från den preussiske kungen Fredrik Wilhelm II:s kröning år 1786.

Blogginlägg 2022.05.13

Kalmars medeltida stadsmur

I det medeltida Sverige uppfördes stadsmurar runt Visby, Stockholm, Viborg på Karelska näset och Kalmar. I veckan har vi undersökt ungefär en promille av den medeltida stadsmurens sträckning.

Blogginlägg 2022.05.12

Kurhuset vid Nordstan

Läs om kurhusen i Göteborg.

Blogginlägg 2022.05.06

Botten är nu nådd i Kalmar!

Nu har vi avslutat undersökningen av källaren. Det latrinförsedda stenhuset stod klart någon gång på 1300–1400-talet men byggdes om flera gånger. En liten blyplomb låg i gyttjan på latrinens botten

Blogginlägg 2022.04.29

Ett riktigt skitjobb i Kalmar!

Veckans undersökning har fortsatt i källarbyggnaden som vi påbörjade under förra veckan. Arbetet har koncentrerats till latrinanläggningen där vi bland annat hittat keramik, djurben och ett hänglås.

Blogginlägg 2022.04.22

Drottningen av Polen i Kalmar

Vi har veckan efter påsk undersökt ytterligare en påkostad medeltida källarbyggnad och hittat rester av en latrin. Fyndet av en bit medaljongkakel berättar en spännande historia.

Blogginlägg 2022.04.13

En vinare i påskägget!

En del fynd skapar lättare bilder från hur livet var förr. I Kalmar har vi undersökt gården västerut. Här tappade ett av barnen sin favoritleksak för mer än ett halvt årtusende sedan.

Blogginlägg 2022.04.08

På medeltidens bakgård i Kalmar

Stenläggningar, uthus och avfallsgropar! Den här veckan har vi grävt inne på gården till en av stadens välbeställda borgare. Många spännande fynd!

Blogginlägg 2022.04.01

Ett klurigt fynd i Kalmar

Läs mer om fyndet av en så kallad räknepenning – ett hjälpmedel vid matematiska uträkningar. Den tillverkades troligen i Nürnberg 1596 och symboliken pekar på en dåtida allians mellan stormakter.

Blogginlägg 2022.03.25

Tolkade runor och ännu en brunn

För två veckor sedan hittades ett mindre kalkstensfragment med runor och reliefhuggen djurornamentik i Kalmar.

Blogginlägg 2022.03.18

Kalkstensgolv, salvekrus och brunnar

En golvbrunn med 500 år gamla sopor och ett helt intakt litet salvekrus. Det var några av fynden som såg dagens ljus under veckans avslutande undersökning av en medeltida källare i Kalmar.

Blogginlägg 2022.03.11

Let’s dance, runor och en stor källare

I en medeltida källare i Kalmar har vi under veckan gjort flera spännande fynd – bland annat hittades en mycket speciell keramikskärva och en kalksten med runor.