2023

Arkeologisk undersökning
Skåne län, Skåne, Landskrona kommun, Landskrona stad, Kvarteret Jäntan 2 och 3, fastighet Landskrona 12:1, fornlämning L1988:4669
Hanna Menander

En arkeologisk undersökning, schaktkontroll samt arkeologisk kontroll har gjorts i kvarteret Jäntan 2 i Landskrona stad. Resultaten visar på en bebyggelse från 1500–1700-talen samt odling från ungefär samma tid. I samband med vallgravsanläggningen har området röjts och bebyggelsen avhysts.