Skåne

Publikation

Fler boplatsområden

Rapport 2023:2 Arkeologisk utredning steg 2, 2022, Skåne. Nathalie Hyll

Publikation

Nyhamnsläge–Brunnby

Rapport 2022:78 Arkeologisk utrednings steg 2, 2022, Skåne. Kennet Stark

Publikation

Dalköpinge 2:1

Rapport 2022:80 Arkeologisk förundersökning och kompletterande arkeologisk utredning steg 2, 2021 Håkan Aspeborg, Magnus Anderson m.fl.

Publikation

Dalköpinge

Rapport 2021:7 Arkeologisk utredning 2020, Skåne Håkan Aspeborg med bidrag av Mats Anglert

Publikation

Väg 11

Rapport 2019:90 Arkeologisk utredning steg 1, 2019, Skåne Nina Trulsson och Bengt Söderberg med bidrag av Alf Ericsson

Publikation

Boplatslämningar och rest efter döslämning

Rapport 2022:134 Arkeologisk förundersökning, Skåne Nathalie Hyll m.fl

Publikation

Schakt längs med väg 101

Rapport 2022:113 Arkeologisk utredning, steg 2, Skåne Maria Åkesson

Publikation

Arkeologi längs väg 13

Rapport 2022:110 Arkeologisk utredning, steg 1 och steg 2, Skåne län Bo Friman

Publikation

Kompletterande efterundersökning

Rapport 2022:91 Arkeologisk efterundersökning 2022, Skåne. Björn Wallebom

Publikation

Ny parkeringsficka i Barsebäck

Rapport 2022:98 Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning, Skåne. Katalin Schmidt Sabo

Publikation

Arkeologi inom del av bytomt vid Östra Gårdstånga

Rapport 2022:106 Arkeologisk utredning, steg 1, Skåne. Magnus Andersson med bidrag av Kennet Stark.

Publikation

Rudebok 1

Rapport 2022:101 Arkeologisk utredning steg 2, Skåne. Magnus Andersson