Skåne

Publikation

Hansa Power Bridge

Rapport 2021:1. Arkeologisk utredning steg 2, Skåne. Magnus Andersson

Publikation

Schaktövervakning

Rapport 2021:6. Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning, Skåne. Hanna Menander

Publikation

Väla 7:4 och 7:9

Rapport 2020:12. Arkeologisk utredning, Skåne. Mathilda Kjällquist

Publikation

Område A

Rapport 2020:147. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Annika Helander

Publikation

Upptrampade ben

Rapport 2020:128. Arkeologisk efterundersökning, Skåne. Björn Wallebom och Caroline Ahlström Arcini

Publikation

Glömda och gömda hällar

Rapport 2020:141. Arkeologisk efterundersökning 2020, Skåne. Björn Wallebom

Publikation

Skelett i trädgården

Rapport 2020:135. Arkeologisk efterundersökning 2020, Skåne. Björn Wallebom och Caroline Ahlström Arcini

Publikation

Sydostlänken

Rapport 2020:123. Arkeologisk utredning, steg 1a, Blekinge och Skåne. Mats Anglert och Alf Ericsson

Publikation

Järnhantering och boplatslämningar

Rapport 2020:134. Arkeologisk utredning steg 1 och 2, Skåne. Iohannes Miaris Sundberg

Publikation

Vattenkvarnar vid Tommarp

Rapport 2020:131. Arkeologiskt kunskapsunderlag och utredning etapp 1 Skåne. Hanna Menander, Alf Ericsson & Julius Lundin

Publikation

Bytomt och boplats i Fjelie

Rapport 2019:10. Arkeologisk undersökning 2016, Skåne. Sofia Lindberg & Katalin Schmidt Sabo (red.) m fl

Publikation

Tågarp 17:1 – förhistoriska boplatslämningar

Rapport 2020:41. Arkeologisk förundersökning 2019, Skåne. Bo Friman