Skåne

Publikation

Schakt i Saxtorp

Rapport 2021:57 Kompletterande arkeologisk utredning, Skåne. Håkan Aspeborg

Publikation

Överföringsledning Knislinge–Sibbhult

Rapport 2021:49 Arkeologisk utredning steg 1, 2021. Skåne. Annika Knarrström

Publikation

Boplatsområden och metallfynd

Rapport 2021:59 Arkeologisk utredning, steg 2, Skåne. Håkan Aspeborg

Publikation

Schakt längs med väg 100

Rapport 2021:65 Arkeologisk utredning, steg 2, Skåne. Magnus Andersson

Publikation

Trafikplats Vellinge Södra

Rapport 2021:39 Arkeologisk förundersökning 2020, Skåne Håkan Aspeborg med bidrag av Ola Magnell

Publikation

Nöbbelöv 10:14

Rapport 2020:56 Arkeologisk undersökning, Skåne Mats Anglert

Publikation

Bjärsgård

Rapport 2021:29 Arkeologisk förundersökning, Skåne. Alf Ericsson och Maria Petersson

Publikation

Väg 511

Rapport 2021:35 Arkeologisk utredning steg 2, 2020. Skåne. Katalin Schmidt Sabo

Publikation

Saxtorp 7:5

Rapport 2021:38. Arkeologisk undersökning 2020, Skåne. Magnus Andersson

Publikation

Hansa Power Bridge

Rapport 2021:1. Arkeologisk utredning steg 2, Skåne. Magnus Andersson

Publikation

Schaktövervakning

Rapport 2021:6. Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning, Skåne. Hanna Menander

Publikation

Väla 7:4 och 7:9

Rapport 2020:12. Arkeologisk utredning, Skåne. Mathilda Kjällquist