Skåne

Publikation

VA-ledning mellan Skårby, Hunnestad, Bjäresjö, Ruuthsbo och sydkusten

Rapport 2022:20. Nathalie Hyll (red.)

Publikation

Blinkarp 1:9

Rapport 2023:26 Arkeologisk avgränsande förundersökning, Skåne. Therese Ohlsson

Publikation

Grav- och boplatslägen

Rapport 2023:32 Arkeologisk utredning, steg 1, Skåne. Iohannes Miaris Sundberg

Publikation

Husensjö 9:25 och Ljusekulla 1:12

Rapport 2023:24 Arkeologisk förundersökning, Skåne. Bo Friman

Publikation

Björka by utanför Helsingborg

Rapport 2023:27 Arkeologisk utredning steg 1, 2022, Skåne. Katalin Schmidt Sabo med bidrag av Alf Ericsson

Publikation

Öllsjö

Rapport 2023:23 Arkeologisk undersökning 2020, Skåne Katalin Schmidt Sabo och Fredrik Strandmark (red.)

Publikation

Boplatslämningar i Lomma

Rapport 2023:22 Arkeologisk utredning steg 2, 2022, Skåne. Anna-Sara Noge

Publikation

Lämningar från brons- och järnålder utmed Esperödsallén i Kivik

Rapport 2022:140 Arkeologisk förundersökning 2022, Skåne. Björn Wallebom med bidrag av Santeri Vanhanen

Publikation

Inför ny vattenledning längs väg 115

Rapport 2023:3 Arkeologisk utredning steg 1 och 2, Skåne Julius Lundin, Katalin Schmidt Sabo och Sofia Lindberg

Publikation

Brogårda 4:4

Rapport 2023:6 Arkeologisk utredning steg 1, 2022, Skåne. Adam Bolander

Publikation

Förhistoriska boplatslägen inför ny ringväg i Trelleborg

Rapport 2023:10 Arkeologisk utredning steg 1 2022, Skåne. Nathalie Hyll

Publikation

Vid Östra Ramlösa

Rapport 2023:9 Arkeologisk förundersökning, Skåne. Maria Åkesson med bidrag av Santeri Vanhanen och Lena Grandin