Skåne

Publikation

Sandby 67:2

Rapport 2022:60 Arkeologisk utredning 2021, Skåne Björn Wallebom med bidrag av Per Lagerås

Publikation

Boplatslämningar från förhistorien

Rapport 2022:71 Arkeologisk utredning, Skåne Bo Friman

Publikation

Gropar vid Bölsåkra

Rapport 2022:59 Kompletterande arkeologisk förundersökning, Skåne Magnus Andersson med bidrag av Santeri Vanhanen

Publikation

Vid Ängelholms utkant

Rapport 2022:008 Arkeologisk utredning steg 1 och 2, Skåne. Iohannes Miaris Sundberg

Publikation

Gravar och mellanneolitisk palissadanläggning

Rapport 2022:24 Fördjupad arkeologisk förundersökning, Skåne. Magnus Andersson

Publikation

Kv Nordstjärnan 5 och 6, Trelleborg

Rapport 2022:2 Arkeologisk förundersökning, Skåne. Annika Knarrström

Publikation

Megaliter, menhirer och bebyggelse

Rapport 2021:134 Arkeologisk undersökning 2019, Skåne. Magnus Andersson, Magnus Artursson, Kristian Brink och Fredrik Strandmark (red.)

Publikation

Vasaholm

Rapport 2021:151 Arkeologisk utredning steg 2, 2021, Skåne Axel Krogh Hansen

Publikation

Återställande av gravhög

Rapport 2021:145. Arkeologisk kontroll, Skåne. Björn Wallebom

Publikation

VA-ledning

Rapport 2021:110. Arkeologisk undersökning, Skåne. Magnus Andersson

Publikation

Arkeologi inför ny rugbyanläggning

Rapport 2021:80. Arkeologisk utredning, Skåne län. Julius Lundin

Publikation

Medeltida gravar

Rapport 2021:138. Arkeologisk undersökning 2021, Skåne. Hanna Menander och Caroline Ahlström Arcini med bidrag av Alf Ericsson