Skåne

Publikation

Övedskloster, Skåne

Rapport 2019:92. Arkeologisk prospekteringsundersökning, Skåne. Bengt Westergaard och Amanda Jeppsson m fl

Publikation

E6 mellan Petersborg och Vellinge

Rapport 2019:8. Arkeologisk utredning steg 1, Skåne. Magnus Andersson med bidrag av Kennet Stark

Publikation

Nöbbelöv 10:19

Rapport 2018:139. Arkeologisk förundersökning, Skåne. Mats Anglert

Publikation

Kraftledning mellan Trunnerup och Skivarp

Rapport 2019:50. Arkeologisk utredning steg 2 och avgränsande undersökning, Skåne. Christoffer Hagberg

Publikation

Myntskatterna i Todarp

Rapport 2019:11. Arkeologisk metalldetektorundersökning, Skåne. Kennet Stark

Publikation

Båstad – en plats i förändring

Rapport 2019:21. Arkeologisk förundersökning, Skåne. Mats Anglert

Publikation

Gård nr 10 i Nöbbelövs by

Rapport 2018:140. Arkeologisk undersökning, Skåne. Mats Anglert

Publikation

Förhistoriska boplatser och en sentida gårdslämning

Rapport 2019:14. Arkeologisk utredning, steg 2, Skåne. Tyra Ericson

Publikation

Västerbro

Rapport 2018:138. Arkeologisk utredning, steg 1, Skåne. Anne Carlie och Annika Knarrström

Publikation

Från stenålder i Vombsänkan till järnålder på Lundaslätten

Rapport 2018:108. Arkeologisk utredning steg 1, Skåne. Annika Knarrström

Publikation

Tågarp 17:1

Rapport 2018:104. Arkeologisk förundersökning, Skåne. Christoffer Hagberg

Publikation

Stora Uppåkra 8:8. UAC

Rapport 2018:52. Arkeologisk undersökning, Skåne. Kennet Stark