Skåne

Publikation

Förhistoriska boplatser

Arkeologisk förundersökning 2023, Skåne Katalin Schmidt Sabo med bidrag av Felicia Hellgren och Santeri Vanhanen

Publikation

Gårdar, gatehus och smedja i Björka by

Arkeologisk utredning steg 2 och avgränsande arkeologisk förundersökning, Skåne Sofia Lindberg & Katalin Schmidt Sabo

Publikation

Stora Uppåkra 8:8. UAC

Arkeologisk undersökning, Skåne Kennet Stark

Blogginlägg 2024.04.11

Vi möter våren i Asmundtorp!

Vintern gick i rasande takt och plötsligt var det dags att åka ut till Asmundtorp igen. Arbetet med att bana av matjorden är i full gång och varje dag blottläggs arkeologiska lämningar.

Publikation

Ny gång- och cykelväg

Arkeologisk förundersökning, 2023, Skåne Therese Ohlsson

Publikation

Härdar och gropar från äldre järnålder

Arkeologisk förundersökning 2023, Skåne Nathalie Hyll

Publikation

Bebyggelselämningar inom Skegrie bytomt

Arkeologisk förundersökning 2023, Skåne. Therese Ohlsson

Publikation

Gång- och cykelväg

Arkeologisk utrednings steg 1 och 2, 2023. Skåne. Nathalie Hyll med bidrag av Alf Ericsson

Publikation

Väg 23

Arkeologisk utredning steg 2, 2020 Arkeologisk förundersökning steg 1, 2020, Skåne Bengt Söderberg m. fl.

Publikation

Östra Torn 29:8

Arkeologisk utredning steg 2, Skåne län Kennet Stark

Publikation

Kvarteret Jäntan

Arkeologisk undersökning, Skåne Hanna Menander

Publikation

Stångby 5:28

Arkeologisk förundersökning 2017, Skåne, Magnus Artursson, Christoffer Hagberg, Mathilda Kjällquist och Per Lagerås