Skåne

Publikation

Ny sträckning av Öresundsvägen i Lund

Rapport 2020:1. Arkeologisk utredning, steg 2 2019. Skåne. Annika Knarrström

Publikation

Brohuset 1:1 väg 19

Rapport 2019:142. Arkeologisk utredning steg 2, 2019. Skåne, Katalin Schmidt Sabo med bidrag av Annika Knarrström

Publikation

Gång- och cykelväg Stångby–Håstad

Rapport 2019:138. Arkeologisk utredning, Skåne Tyra Ericson med bidrag av Iohannes Miaris Sundberg

Publikation

Inför anläggande av spillvattenledning

Rapport 2019:113. Arkeologisk utredning steg 2, 2019, Skåne. Katalin Schmidt Sabo med bidrag av Mats Anglert

Publikation

Fossil åkermark och förhistoriska boplatslämningar

Rapport 2019:62. Arkeologisk förundersökning 2018, Skåne. Tyra Ericson

Publikation

Kraftledning mellan Rydsgård och Skivarp

Rapport 2019:84. Arkeologisk utredning steg 1 och 2, 2019, Skåne. Nina Trulsson med bidrag av Fredrik Strandmark

Publikation

Kraftledning Vragerup

Rapport 2019:77. Arkeologisk utredning 2019, Skåne. Tyra Ericson med bidrag av Sofia Lindberg

Publikation

Förslöv 2:4 m.fl .

Rapport 2019:80. Arkeologisk utredning steg 2, 2019, Skåne. Nina Trulsson m fl

Publikation

Borgeby 15:20

Rapport 2019:66. Arkeologisk utredning steg 2, 2019, Skåne. Nathalie Hyll

Publikation

Väg 100 mellan trafkplats Kungstorp och Skanör

Rapport 2019:41. Arkeologisk utredning, steg 1, 2019, Skåne. Magnus Andersson och Mats Anglert

Publikation

Gång- och cykelväg längs väg 511

Rapport 2019:87. Arkeologisk utredning steg 1, 2019, Skåne. Katalin Schmidt Sabo m fl

Publikation

E6 Vinstorpsvägen

Rapport 2019:86. Arkeologisk förundersökning 2018, Skåne. Fredrik Strandmark