Skåne

Publikation

Utvidgat skolområde vid Ängdalaskolan

Rapport 2020:47. Arkeologisk utredning, steg 2, Skåne. Magnus Andersson

Publikation

Planerade trafikåtgärder vid Kivik

Rapport 2020:36. Arkeologisk utredning, steg 1 2019, Skåne. Annika Knarrström

Publikation

Hököpinge 68:5

Rapport 2019:131. Arkeologisk förundersökning 2019, Skåne. Tyra Ericson och Nina Trulsson

Publikation

Ny detaljplan i Domsten

Rapport 2019:125. Arkeologisk utredning, Skåne. Bo Friman

Publikation

Sunnanå 15:6

Rapport 2019:118. Arkeologisk utredning 2018, Skåne. Bo Friman

Publikation

Asmundtorp 1:275 och 29:2

Rapport 2020:25. Arkeologisk utredning steg 1 och 2, 2019, Skåne. Nina Trulsson

Publikation

Europaväg 22

Rapport 2020:9. Arkeologisk utredning steg 2, 2019. Skåne. Nathalie Hyll

Publikation

Ladugårdsmarken

Rapport 2020:31. Arkeologisk utredning steg 2, Skåne. Tyra Ericson

Publikation

Gång- och cykelväg utmed väg 1723

Rapport 2020:8. Arkeologisk utredning steg 2, 2019, Skåne. Katalin Schmidt Sabo

Publikation

Ny sträckning av Öresundsvägen i Lund

Rapport 2020:1. Arkeologisk utredning, steg 2 2019. Skåne. Annika Knarrström

Publikation

Brohuset 1:1 väg 19

Rapport 2019:142. Arkeologisk utredning steg 2, 2019. Skåne, Katalin Schmidt Sabo med bidrag av Annika Knarrström

Publikation

Gång- och cykelväg Stångby–Håstad

Rapport 2019:138. Arkeologisk utredning, Skåne Tyra Ericson med bidrag av Iohannes Miaris Sundberg