Skåne

Publikation

Lerbottnar i Skanör

Rapport 2021:69 Arkeologisk undersökning, Skåne. Adam Bolander med bidrag av Per Lagerås

Publikation

Kvidinge 1:20 m.fl.

Rapport 2021:60 Arkeologisk förundersökning 2020, Skåne. Tyra Ericson, Annika Knarrström och Iohannes Miaris Sundberg

Publikation

Asmundtorp

Rapport 2021:55 Arkeologisk förundersökning 2020, Skåne. Bengt Söderberg och Krister Kàm Tayanin med bidrag av Tyra Ericson

Publikation

Våtmarker och åkrar

Rapport 2021:66 Arkeologisk utredning, steg 1 och 2, Skåne. Nathalie Hyll och Katalin Schmidt Sabo med bidrag av Per Lagerås

Publikation

Schakt i Saxtorp

Rapport 2021:57 Kompletterande arkeologisk utredning, Skåne. Håkan Aspeborg

Publikation

Överföringsledning Knislinge–Sibbhult

Rapport 2021:49 Arkeologisk utredning steg 1, 2021. Skåne. Annika Knarrström

Publikation

Boplatsområden och metallfynd

Rapport 2021:59 Arkeologisk utredning, steg 2, Skåne. Håkan Aspeborg

Publikation

Schakt längs med väg 100

Rapport 2021:65 Arkeologisk utredning, steg 2, Skåne. Magnus Andersson

Publikation

Trafikplats Vellinge Södra

Rapport 2021:39 Arkeologisk förundersökning 2020, Skåne Håkan Aspeborg med bidrag av Ola Magnell

Publikation

Nöbbelöv 10:14

Rapport 2020:56 Arkeologisk undersökning, Skåne Mats Anglert

Publikation

Bjärsgård

Rapport 2021:29 Arkeologisk förundersökning, Skåne. Alf Ericsson och Maria Petersson

Publikation

Väg 511

Rapport 2021:35 Arkeologisk utredning steg 2, 2020. Skåne. Katalin Schmidt Sabo