2024

Arkeologisk förundersökning 2023
Skåne län, Skåne, Trelleborgs kommun, Skegrie socken, fastighet Skegrie 18:5 m.fl ., fornlämning L1988:6586 (Skegrie 31:1)
Therese Ohlsson

Våren 2023 genomfördes en arkeologisk förundersökning inom Skegrie bytomt (L1988:6586). Undersökningen berörde sex gårdslägen som är kända från historiskt kartmaterial – nr 6, 7, 12, 13, 14 och 15 samt delar av den gemensamma bygatan.
I södra och centrala delen av området fanns kulturlager, stolphål, gropar, ugnar och andra bebyggelseindikerande anläggningar. Dateringar av fyndmaterial och 14C-prover tyder på en bebyggelse som kan gå tillbaka till 1000-talet. Sydöstra delen av området var påverkat av den närliggande bäckens vindlingar.