Skåne

Publikation

Flädie stationsområde

Arkeologisk förundersökning 2023, Skåne Nathalie Hyll

Publikation

Röjningsrösen och boplatslämningar

Arkeologisk förundersökning, Skåne Alf Ericsson och Maria Petersson

Publikation

Boplatslämningar från neolitikum och järnålder

Arkeologisk förundersökning, Skåne Bo Friman

Blogginlägg 2023.10.18

Knästorps guldgubbe!

Guldgubben från Knästorp sällar sig till en mytomspunnen föremålskategori som finns representerad på en liten skara av speciella fyndplatser!

Publikation

Busshållplats Vasaholm

Arkeologisk förundersökning 2023, Skåne. Axel Krogh Hansen

Publikation

Österslöv 25:5

Arkeologisk avgränsande förundersökning, Skåne. Iohannes Miaris Sundberg

Publikation

Historiskt gårdsläge och möjliga boplatser

Arkeologisk utredning steg 1, 2023, Skåne. Katalin Schmidt Sabo

Publikation

Kalkbrottet Elinelund

Arkeologisk förundersökning 2022, Skåne. Magnus Andersson och Bo Friman m fl.

Publikation

Stora Uppåkra 1:2 m.fl.

Arkeologisk undersökning, Skåne. Iohannes Miaris Sundberg

Publikation

Borgeby och Flädie kyrkogårdar

Arkeologisk undersökning, Skåne. Sofia Lindberg och Fredrik Strandmark

Publikation

Fjelie bytomt

Arkeologisk förundersökning 2022, Skåne Sofia Lindberg

Blogginlägg 2023.09.08

Skanör: Medeltida lerbottnar, rester av golv och mynt

Undan för undan får vi grepp om hur lämningarna efter den medeltida Skånemarknaden i Skanör ser ut. Lerbottnar, mynt och keramik hör till fynden. Missa inte en guidad visning den 14 september.