Skåne

Publikation

Saxtorp 7:5

Rapport 2021:38. Arkeologisk undersökning 2020, Skåne. Magnus Andersson

Publikation

Hansa Power Bridge

Rapport 2021:1. Arkeologisk utredning steg 2, Skåne. Magnus Andersson

Publikation

Schaktövervakning

Rapport 2021:6. Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning, Skåne. Hanna Menander

Publikation

Väla 7:4 och 7:9

Rapport 2020:12. Arkeologisk utredning, Skåne. Mathilda Kjällquist

Publikation

Upptrampade ben

Rapport 2020:128. Arkeologisk efterundersökning, Skåne. Björn Wallebom och Caroline Ahlström Arcini

Publikation

Glömda och gömda hällar

Rapport 2020:141. Arkeologisk efterundersökning 2020, Skåne. Björn Wallebom

Publikation

Skelett i trädgården

Rapport 2020:135. Arkeologisk efterundersökning 2020, Skåne. Björn Wallebom och Caroline Ahlström Arcini

Publikation

Sydostlänken

Rapport 2020:123. Arkeologisk utredning, steg 1a, Blekinge och Skåne. Mats Anglert och Alf Ericsson

Publikation

Järnhantering och boplatslämningar

Rapport 2020:134. Arkeologisk utredning steg 1 och 2, Skåne. Iohannes Miaris Sundberg

Publikation

Vattenkvarnar vid Tommarp

Rapport 2020:131. Arkeologiskt kunskapsunderlag och utredning etapp 1 Skåne. Hanna Menander, Alf Ericsson & Julius Lundin

Uppdrag

Den försvunna bildstenen i Hunnestad

En unik vikingatida bildsten som varit försvunnen i flera hundra år har hittats utanför Ystad. Fler schaktningsövervakningar ska göras i närliggande byn Bjäresjö.

Nyhet 2020.12.16

Försvunnen bildsten hittad efter 300 år

En unik bildsten från 900-talet som var en del av det så kallade Hunnestadsmonumentet har hittats vid en grävning utanför Ystad. "Helt otroligt".