Skåne

Blogginlägg 2020.07.07

Sista veckan i fält

Pilspetsar, skäror, yxor. Undersökningen av våtmarken i Borstahusen i Landskrona har gett fler intressanta fynd som kan tolkas som offernedsättningar.

Blogginlägg 2020.07.01

Offerfynd i våtmarken vid Borstahusen

En sten med skålgropar, flintdolk, yxa och en rad vackra flintredskap. Förmodligen dumpade man inte bara avfall i våtmarken i Landskrona utan offrade även till gudarna.

Blogginlägg 2020.06.24

Flertusenårig våtmark undersöks vid Borstahusen

I strandkanten dumpades djurben och flintredskap under stenåldern. Ett helt keramikkärl har satts ned, troligen som offer.

Ladda ner broschyr

Från lagunens människor till bronsålderns bönder

till bronsålderns bönder

Blogginlägg 2020.06.11

Matlagning under bronsåldern

Undersökningen i Borstahusen rullar på. Vi har hittat stolphål men även härdar och kokgropar som använts för matlagning.

Blogginlägg 2020.06.10

Spår av äldre och yngre stenålder i Häljarp

För drygt 5 000 år sedan stod havet upptill fyra meter högre än idag. Vi har hittat spår av två långhus och två hyddor.

Uppdrag

Tusenåriga boplatser vid en våtmark

Från lagunens människor till bronsålderns bönder. Fynd av en flintskära, keramik och ben berättar historier från Borstahusen. Nu undersöks området.

Uppdrag

Människorna vid havsviken i Landskrona

Spår av stenåldersboplatser, de äldsta minst 4 000 år gamla, har hittats i Häljarp i Landskrona. Under 2020 grävs området ut.

Publikation

Utvidgat skolområde vid Ängdalaskolan

Rapport 2020:47. Arkeologisk utredning, steg 2, Skåne. Magnus Andersson

Publikation

Planerade trafikåtgärder vid Kivik

Rapport 2020:36. Arkeologisk utredning, steg 1 2019, Skåne. Annika Knarrström

Blogginlägg 2020.04.22

Bebyggelse och matberedning vid Stävie

De allra första människorna kom till platsen redan på stenålder. Nu har rester av sju hus, kokgropar, härdar och en brunn hittats.

Publikation

Hököpinge 68:5

Rapport 2019:131. Arkeologisk förundersökning 2019, Skåne. Tyra Ericson och Nina Trulsson