Skåne

Uppdrag

Hemma hos vikingarna i Vellinge

En vikingatida boplats vid Vellinge gamla bytomt i Skåne ska undersökas i sommar. Det är en plats med bördig jord, där gårdarna troligen låg tätt för tusen år sedan.

Blogginlägg 2022.05.02

Gravurnan i Böste tas fram!

Undersökningen av bronsäldersgraven vid Böste är nu över och det blev en spännande historia i klassiskt aprilväder...

Uppdrag

Bronsåldersgraven vid fiskeläget Böste i Skåne

Under våren planerar vi att undersöka en grav med en gravurna från yngre bronsålder. Graven är belägen vid Skånes sydkust nära Trelleborg.

Publikation

Vid Ängelholms utkant

Rapport 2022:008 Arkeologisk utredning steg 1 och 2, Skåne. Iohannes Miaris Sundberg

Publikation

Gravar och mellanneolitisk palissadanläggning

Rapport 2022:24 Fördjupad arkeologisk förundersökning, Skåne. Magnus Andersson

Blogginlägg 2022.02.14

Torpet Ekelund i Hanaskog – del 2

Följ med till Hanaskog och torpet Ekelund. I två filmer berättar vi om den spännande undersökningen av ett torp från 1800-talet och av fossil åkermark.

Publikation

Kv Nordstjärnan 5 och 6, Trelleborg

Rapport 2022:2 Arkeologisk förundersökning, Skåne. Annika Knarrström

Blogginlägg 2022.02.10

Torpet Ekelund i Hanaskog

Följ med till Hanaskog! I två filmer berättar vi om torpet Ekelund och ett par närliggande platser med en spännande historia.

Publikation

Megaliter, menhirer och bebyggelse

Rapport 2021:134 Arkeologisk undersökning 2019, Skåne. Magnus Andersson, Magnus Artursson, Kristian Brink och Fredrik Strandmark (red.)

Blogginlägg 2021.12.06

Levande växter berättar

Husgrunder av sten, stenmurar och mängder av husgeråd och andra föremål berättar om det förflutna. Vi har undersökt en övergiven lägenhetsbebyggelse vid Ekelund längs väg 19 arkeologiskt.

Publikation

Vasaholm

Rapport 2021:151 Arkeologisk utredning steg 2, 2021, Skåne Axel Krogh Hansen

Blogginlägg 2021.11.10

Tusenårigt sillrens från Skåne

Ben från 25 olika sillhuvuden som hittades vid en arkeologisk utgrävning i Öllsjö. De hittades i ett stolphål och dateras till vikingatid–medeltid.