Skåne

Uppdrag

Från järnålder till historisk tid i skånska byn Tingaröd

En mindre arkeologisk undersökning utförs i juni 2024 vid Tingaröds by utanför Ystad. Flera lämningar från tidigmodern tid liksom en över tusen år gammal förhistorisk boplats har hittats. 

Publikation

Nya fornlämningar i vägområdet för ny ringväg i Trelleborg

Arkeologisk utredning steg 2, 2023, Skåne Nathalie Hyll

Publikation

Sydostlänken

Arkeologisk utredning, steg 1b, Blekinge Fredrik Strandmark och Alf Ericsson

Publikation

Boplatsområden mellan Landskrona och Örja

Arkeologisk utredning steg 2, 2023, Skåne Anne Jörgensen Lindahl & Mathilda Kjällquist med bidrag av Iohannes Miaris Sundberg

Publikation

Förhistoriska boplatser

Arkeologisk förundersökning 2023, Skåne Katalin Schmidt Sabo med bidrag av Felicia Hellgren och Santeri Vanhanen

Publikation

Gårdar, gatehus och smedja i Björka by

Arkeologisk utredning steg 2 och avgränsande arkeologisk förundersökning, Skåne Sofia Lindberg & Katalin Schmidt Sabo

Publikation

Stora Uppåkra 8:8. UAC

Arkeologisk undersökning, Skåne Kennet Stark

Blogginlägg 2024.04.11

Vi möter våren i Asmundtorp!

Vintern gick i rasande takt och plötsligt var det dags att åka ut till Asmundtorp igen. Arbetet med att bana av matjorden är i full gång och varje dag blottläggs arkeologiska lämningar.

Publikation

Ny gång- och cykelväg

Arkeologisk förundersökning, 2023, Skåne Therese Ohlsson

Publikation

Härdar och gropar från äldre järnålder

Arkeologisk förundersökning 2023, Skåne Nathalie Hyll

Publikation

Bebyggelselämningar inom Skegrie bytomt

Arkeologisk förundersökning 2023, Skåne. Therese Ohlsson

Publikation

Gång- och cykelväg

Arkeologisk utrednings steg 1 och 2, 2023. Skåne. Nathalie Hyll med bidrag av Alf Ericsson