Skåne

Blogginlägg 2021.10.22

Hästskallar och underkäkar i gropar

Om ett hästkranium som hittades vid en undersökning av en vikingatida/tidigmedeltida storgård i Eskilstorp i Skåne. Hästen hade troligen halshuggits.

Blogginlägg 2021.09.09

Skånskt fläsk

Kranium av griskulting från en tidigmedeltida gård i Vellinge, Skåne. Troligen var svinuppfödning för fläsk av stor betydelse i detta område.

Publikation

Mellanneolitisk palissadanläggning

Rapport 2021:94 Arkeologisk förundersökning, Skåne. Magnus Andersson

Publikation

Väg E65 Börringe–Lemmeströ

Rapport 2021:11 Arkeologisk utredning 2020, Skåne. Adam Bolander med bidrag av Alf Ericsson och Annika Knarrström

Blogginlägg 2021.06.16

Ett keramikkärl med hundratals fröer av oljedådra

Nu är alla analyser från den forntida boplatsen i Hököpinge i Skåne klara. Husen är från järnålder men flera gropar och härdar från bronsålder. Bland finfynden finns ett kärl fyllt med förkolnade fröer.

Publikation

Schakt längs med väg 100

Rapport 2021:65 Arkeologisk utredning, steg 2, Skåne. Magnus Andersson

Publikation

Lerbottnar i Skanör

Rapport 2021:69 Arkeologisk undersökning, Skåne. Adam Bolander med bidrag av Per Lagerås

Publikation

Kvidinge 1:20 m.fl.

Rapport 2021:60 Arkeologisk förundersökning 2020, Skåne. Tyra Ericson, Annika Knarrström och Iohannes Miaris Sundberg

Publikation

Asmundtorp

Rapport 2021:55 Arkeologisk förundersökning 2020, Skåne. Bengt Söderberg och Krister Kàm Tayanin med bidrag av Tyra Ericson

Publikation

Våtmarker och åkrar

Rapport 2021:66 Arkeologisk utredning, steg 1 och 2, Skåne. Nathalie Hyll och Katalin Schmidt Sabo med bidrag av Per Lagerås

Publikation

Schakt i Saxtorp

Rapport 2021:57 Kompletterande arkeologisk utredning, Skåne. Håkan Aspeborg

Publikation

Överföringsledning Knislinge–Sibbhult

Rapport 2021:49 Arkeologisk utredning steg 1, 2021. Skåne. Annika Knarrström