Skåne

Publikation

Borgeby 15:20

Rapport 2019:66. Arkeologisk utredning steg 2, 2019, Skåne. Nathalie Hyll

Publikation

Väg 100 mellan trafkplats Kungstorp och Skanör

Rapport 2019:41. Arkeologisk utredning, steg 1, 2019, Skåne. Magnus Andersson och Mats Anglert

Publikation

Gång- och cykelväg längs väg 511

Rapport 2019:87. Arkeologisk utredning steg 1, 2019, Skåne. Katalin Schmidt Sabo m fl

Publikation

E6 Vinstorpsvägen

Rapport 2019:86. Arkeologisk förundersökning 2018, Skåne. Fredrik Strandmark

Publikation

Ny gång- och cykelväg längs väg 13

Rapport 2019:89. Arkeologisk utredning, steg 2, Skåne. Katalin Schmidt Sabo

Publikation

Två förhistoriska boplatser

Rapport 2019:42. Arkeologisk förundersökning, Skåne. Tyra Ericson

Publikation

Åkarp 4:4 m.fl .

Rapport 2019:76. Arkeologisk utredning 2019, Skåne. Nathalie Hyll

Publikation

Örja 1:9

Rapport 2019:38. Arkeologisk förundersökning 2018, Skåne. Nathalie Hyll med bidrag av Caroline Ahlström Arcini

Publikation

Borstahusen 1:1

Rapport 2019:60. Arkeologisk förundersökning 2018, Skåne. Christoffer Hagberg och Mathilda Kjällquist m fl

Publikation

Stångby söder, Vallkärratorn

Rapport 2019:82. Arkeologisk utredning 2018, Skåne. Mathilda Kjällquist, Mats Anglert och Adam Bolander

Publikation

Kungsbetet – en gammal färdväg med en lång historia

Rapport 2019:47. Arkeologisk undersökning, Skåne. Anne Carlie och Alf Ericson m fl

Blogginlägg 2019.10.24

Björnfäll och sälskinn från medeltida Lund

Klor av säl och björn från utgrävningen av det medeltida kvarteret Sankt Mikael i Lund.