Skåne

Publikation

Björka by utanför Helsingborg

Rapport 2023:27 Arkeologisk utredning steg 1, 2022, Skåne. Katalin Schmidt Sabo med bidrag av Alf Ericsson

Publikation

Öllsjö

Rapport 2023:23 Arkeologisk undersökning 2020, Skåne Katalin Schmidt Sabo och Fredrik Strandmark (red.)

Publikation

Boplatslämningar i Lomma

Rapport 2023:22 Arkeologisk utredning steg 2, 2022, Skåne. Anna-Sara Noge

Publikation

Lämningar från brons- och järnålder utmed Esperödsallén i Kivik

Rapport 2022:140 Arkeologisk förundersökning 2022, Skåne. Björn Wallebom med bidrag av Santeri Vanhanen

Publikation

Inför ny vattenledning längs väg 115

Rapport 2023:3 Arkeologisk utredning steg 1 och 2, Skåne Julius Lundin, Katalin Schmidt Sabo och Sofia Lindberg

Publikation

Brogårda 4:4

Rapport 2023:6 Arkeologisk utredning steg 1, 2022, Skåne. Adam Bolander

Publikation

Förhistoriska boplatslägen inför ny ringväg i Trelleborg

Rapport 2023:10 Arkeologisk utredning steg 1 2022, Skåne. Nathalie Hyll

Publikation

Vid Östra Ramlösa

Rapport 2023:9 Arkeologisk förundersökning, Skåne. Maria Åkesson med bidrag av Santeri Vanhanen och Lena Grandin

Publikation

Ny järnväg och väg vid Alnarp och Flädie

Rapport 2022:132 Arkeologisk utredning, steg 1 och 2, Skåne. Bo Friman

Publikation

Ingelstad 6:1

Rapport 2022:65 Arkeologisk undersökning 2017, Skåne län. Fredrik Strandmark (red.)

Publikation

Fler boplatsområden vid Borgeby

Rapport 2023:2 Arkeologisk utredning steg 2, 2022, Skåne. Nathalie Hyll

Publikation

Nyhamnsläge–Brunnby

Rapport 2022:78 Arkeologisk utrednings steg 2, 2022, Skåne. Kennet Stark