Medeltid

Publikation

Överföringsledning Knislinge–Sibbhult

Rapport 2021:49 Arkeologisk utredning steg 1, 2021. Skåne. Annika Knarrström

Publikation

Byttan i Kalmar stadspark

Rapport 2021:40 Arkeologisk undersökning, Småland. Magnus Stibéus

Publikation

Medeltid och 1600-tal vid Olsan

Rapport 2021:54 Arkeologisk förundersökning, Småland. Magnus Stibéus m fl

Publikation

Vallgraven i sydvästra Nya Lödöse

Nya Lödöse Rapport 2021:2 Arkeologiska undersökningar i Gamlestaden, Västergötland. Eirik Johansson, Pia Svensson och Mattias Öbrink

Publikation

På Stallbackas utmark

Rapport 2021:20 Arkeologisk utredning 2020, Västergötland. Christina Rosén och Pär Connelid

Publikation

Elväg utmed E20

Rapport 2021:25 Arkeologisk utredning etapp 1, Närke. Louise Evanni och Katarina Appelgren

Publikation

Gjuteriverksamhet vid Sjöholm

Rapport 2021:51 Arkeologisk förundersökning, Södermanland. Louise Evanni

Publikation

Boplatser och gravar

Rapport 2021:17 Arkeologisk utredning, etapp 2, Öland. Magnus Stibéus

Publikation

Tjärdal och kolbottnar i Punskog

Rapport 2021:21 Arkeologisk förundersökning, Uppland. Louise Evanni

Publikation

Nöbbelöv 10:14

Rapport 2020:56 Arkeologisk undersökning, Skåne Mats Anglert

Publikation

Bjärsgård

Rapport 2021:29 Arkeologisk förundersökning, Skåne. Alf Ericsson och Maria Petersson

Publikation

Järnåldersspår och ”Sodanissens tomt”

Rapport 2021:28 Arkeologisk förundersökning, Småland. Katalin Schmidt Sabo