Medeltid

Blogginlägg 2024.04.18

Gravar och kyrkogård på Marstrand

Runt 45 intakta gravar har undersökts under de första veckorna på Marstrand. Flera individer hade gravlagts med fötterna vända mot kyrkogårdsmuren.

Uppdrag

Kyrkogård och bebyggelse på Marstrand

Ett område nära Marstrands medeltida kyrka och kyrkogård undersöks av arkeologerna under våren 2024. Förhoppningen är att äldre lämningar ska finnas kvar under Kyrkogatan.

Publikation

Vävtyngd och svartgods

Arkeologisk förundersökning, Halland Gisela Ängeby

Publikation

Bebyggelselämningar inom Skegrie bytomt

Arkeologisk förundersökning 2023, Skåne. Therese Ohlsson

Pressmeddelande 2024.03.04

Unik guldring och amulett bland 30 000 föremål hittade i Kalmar

En guldring och en amulett i glas med ristade figurer – det är bara två unika fynd av närmare 30 000 föremål som hittats under utgrävningarna av det medeltida Kalmar.

Blogginlägg 2024.02.26

Till bords hemma hos prästen

Exklusiva glasfynd och importerade matknivar avslöjar att de som bodde på Östra Eneby prästgård i Norrköping på 1500- och 1600-talet hade hög social status. Fynden ger en fascinerande inblick i det medeltida livet.

Publikation

Väg 23

Arkeologisk utredning steg 2, 2020 Arkeologisk förundersökning steg 1, 2020, Skåne Bengt Söderberg m. fl.

Publikation

Nya grav- och boplatsområden

Arkeologisk utredning, Halland Anders Kjellin och Petra Nordin m. fl.

Publikation

Geotekniska provborrningar nedanför Faxeholmen i Söderhamn

Arkeologisk förundersökning, Hälsingland Annika Nordström

Publikation

En del av västra fäboden

Arkeologisk utredning steg 1, Gästrikland Niclas Björck

Publikation

Gropar, lager och en stenlagd väg

Arkeologisk förundersökning, Halland Elisabet Schager

Publikation

Höllviken 23:7 vid Kämpinge

Arkeologisk förundersökning 2023, Skåne Katalin Schmidt Sabo med flera