Medeltid

Publikation

Boplatser och gravar

Rapport 2021:17 Arkeologisk utredning, etapp 2, Öland. Magnus Stibéus

Publikation

Tjärdal och kolbottnar i Punskog

Rapport 2021:21 Arkeologisk förundersökning, Uppland. Louise Evanni

Publikation

Nöbbelöv 10:14

Rapport 2020:56 Arkeologisk undersökning, Skåne Mats Anglert

Publikation

Bjärsgård

Rapport 2021:29 Arkeologisk förundersökning, Skåne. Alf Ericsson och Maria Petersson

Publikation

Järnåldersspår och ”Sodanissens tomt”

Rapport 2021:28 Arkeologisk förundersökning, Småland. Katalin Schmidt Sabo

Publikation

Ny korridor för ny kollektivtrafikled

Rapport 2020:113. Arkeologisk utredning, etapp 1, Uppland. Lena Beronius Jörpeland och Ann-Mari Hållans Stenholm

Publikation

Saxtorp 7:5

Rapport 2021:38. Arkeologisk undersökning 2020, Skåne. Magnus Andersson

Publikation

Mellan Edsätra och Lingnåre

Rapport 2021:19. Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning, Uppland. Torbjörn Holback

Blogginlägg 2021.04.01

Spännande fortsättning på utställningen!

På Öland har vi hittat ytterligare spår från belägringar och bosättningar vid Borgholms slott. Missa inte fortsättningen på utställningen på slottet!

Blogginlägg 2021.02.16

Tretusen år i Trollhättan – om ett mycket gammalt landskap

I den norra delen av Trollhättan, inklämt mellan ett bostadsområde och ett stort industriområde finns en liten rest kvar av ett mycket gammalt landskap med en intressant historia.

Publikation

Ett hammarområde i Österbybruk

Rapport 2021:9. Arkeologisk förundersökning, Uppland. Mia Englund

Publikation

Hulje

Rapport 2021:5. Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning, Östergötland. Maria Petersson