gårdstomt

Publikation

Ny gång- och cykelväg

Arkeologisk förundersökning, 2023, Skåne Therese Ohlsson

Publikation

Vävtyngd och svartgods

Arkeologisk förundersökning, Halland Gisela Ängeby

Publikation

Bebyggelselämningar inom Skegrie bytomt

Arkeologisk förundersökning 2023, Skåne. Therese Ohlsson

Publikation

Gång- och cykelväg

Arkeologisk utrednings steg 1 och 2, 2023. Skåne. Nathalie Hyll med bidrag av Alf Ericsson

Publikation

Väg 11

Arkeologisk förundersökning, 2023, Skåne Therese Ohlsson

Publikation

Fröland

Arkeologisk undersökning, Bohuslän Christina Rosén

Publikation

Fornlämningar på Orust

Arkeologisk utredning steg 1, Bohuslän Christina Rosén och Pia Claesson

Publikation

Blinkarp 1:9

Rapport 2023:26 Arkeologisk avgränsande förundersökning, Skåne. Therese Ohlsson

Publikation

Björka by utanför Helsingborg

Rapport 2023:27 Arkeologisk utredning steg 1, 2022, Skåne. Katalin Schmidt Sabo med bidrag av Alf Ericsson

Publikation

Öllsjö

Rapport 2023:23 Arkeologisk undersökning 2020, Skåne Katalin Schmidt Sabo och Fredrik Strandmark (red.)

Publikation

Nyhamnsläge–Brunnby

Rapport 2022:78 Arkeologisk utrednings steg 2, 2022, Skåne. Kennet Stark

Publikation

Boplats och gårdstomt

Rapport 2018:47. Arkeologisk utredning och förundersökning, Bohuslän. Christina Rosén och Jörgen Streiffert m. fl