2023

Arkeologisk utredning steg 1
Västra Götalands län, Bohuslän, Orust kommun, Morlanda, Tegneby och Stala socken
Christina Rosén och Pia Claesson

Vid en arkeologisk utredning på södra Orust hittades en rad platser med potential för att innehålla okända fornlämningar från olika tidsperioder från stenålder till tidigmodern tid. Arbetet utfördes av Arkeologerna, Statens historiska museer i april 2023.