bronsålder

Publikation

Nya fornlämningar i vägområdet för ny ringväg i Trelleborg

Arkeologisk utredning steg 2, 2023, Skåne Nathalie Hyll

Publikation

Stolphål, härdar och kokgropar

Arkeologisk förundersökning, Halland Gisela Ängeby

Publikation

Boplatsområden mellan Landskrona och Örja

Arkeologisk utredning steg 2, 2023, Skåne Anne Jörgensen Lindahl & Mathilda Kjällquist med bidrag av Iohannes Miaris Sundberg

Publikation

Strandförskjutning utmed Ostlänken

Arkeologisk förundersökning, Södermanland Anna Plikk, Jan Risberg & Jonas Bergman

Visning 2024.05.22

Guidad visning i Asmundtorp

Följ med på en guidad visning av den spännande undersökningen i Asmundtorp!

Publikation

Kultberg och boplatser

Arkeologisk förundersökning, Västergötland Miriam Erkell med bidrag av Bengt Westergaard

Publikation

Spår av gravritualer och vistelser på Hasselhöjden

Arkeologisk undersökning, Bohuslän Pia Claesson

Publikation

Förhistoriska boplatser

Arkeologisk förundersökning 2023, Skåne Katalin Schmidt Sabo med bidrag av Felicia Hellgren och Santeri Vanhanen

Publikation

Gårdar, gatehus och smedja i Björka by

Arkeologisk utredning steg 2 och avgränsande arkeologisk förundersökning, Skåne Sofia Lindberg & Katalin Schmidt Sabo

Publikation

Ny bebyggelse genom skogsområdet Lunsen

Arkeologisk utredning, steg 1, Uppland Ann-Mari Hållans Stenholm, Lena Beronius Jörpeland och Niclas Björk

Visningar i fält 2024.04.25

Guidade visningar i Pryssgården

Hus från bronsålder, en unik dekorerad bronsåldersyxa och en förhistorisk smedja. Följ med till en av Sveriges mest spännande arkeologiska undersökningar på en guidad visning, maj–september.

Blogginlägg 2024.03.25

Keramik med ovanlig fingerdekor

Keramikskärvor från krukor och andra kärl är den sorts fynd som vi har hittat mest av i Pryssgården. Bland fynden finns så kallad rabbad keramik från bronsåldern med ränder efter fingrar.