bronsålder

Publikation

Återställande av gravhög

Rapport 2021:145. Arkeologisk kontroll, Skåne. Björn Wallebom

Publikation

Boplatsområde i Alsike

Rapport 2021:113. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, Uppland. Wivianne Bondesson

Publikation

Boplats och brandgrav

Rapport 2021:99. Arkeologisk utredning, etapp 2, Östergötland. Annika Helander och Peter Zetterlund

Publikation

Sten- och bronsålder i Vareborg

Rapport 2021:61. Arkeologisk förundersökning, Halland. Johannes Nieminen

Publikation

Med utsikt över Hanöbukten

Rapport 2021:95. Arkeologisk utredning, steg 2, Skåne. Björn Wallebom

Publikation

Boplatslämningar i Ramlösa

Rapport 2021:119. Arkeologisk förundersökning, Skåne. Iohannes Miaris Sundberg

Publikation

Ibland är det guld som glimmar

Rapport 2020:166. Arkeologisk undersökning, Bohuslän. Pia Claesson

Publikation

Flickan med guldberlocken

Populärvetenskaplig sammanfattning, 2021. Foss socken i Munkedals kommun i Bohuslän. Pia Claesson

Publikation

Väg 1723

Rapport 2021:96. Arkeologisk förundersökning 2020, Skåne. Katalin Schmidt Sabo

Publikation

Boplatslämningar från brons- och järnålder

Rapport 2021:148. Arkeologisk undersökning 2020, Skåne. Tyra Ericson

Publikation

Europaväg 22

Rapport 2021:121. Arkeologisk förundersökning 2020, Skåne. Nathalie Hyll m. fl

Publikation

En boplats i Algusered

Rapport 2021:70. Arkeologisk undersökning, Halland. Jessica Andersson och Johannes Nieminen