bronsålder

Blogginlägg 2021.06.02

Skålgropar och drönarfotografering i Växjö

Den andra och sista veckan av fältarbetet vid Telestadhöjen gick fort! Det blev drönarfotografering och besök från Kronobergs arkeologiska förening.

Publikation

Överföringsledning Knislinge–Sibbhult

Rapport 2021:49 Arkeologisk utredning steg 1, 2021. Skåne. Annika Knarrström

Publikation

Boplatsområden och metallfynd

Rapport 2021:59 Arkeologisk utredning, steg 2, Skåne. Håkan Aspeborg

Publikation

På Stallbackas utmark

Rapport 2021:20 Arkeologisk utredning 2020, Västergötland. Christina Rosén och Pär Connelid

Publikation

Ny kraftledning

Rapport 2021:30 Arkeologisk utredning, etapp 1, Uppland. Wivianne Bondesson

Publikation

Söder om E18

Rapport 2021:26 Arkeologisk utredning etapp 2, Västmanland. Fredrik Larsson

Publikation

Väg 511

Rapport 2021:35 Arkeologisk utredning steg 2, 2020. Skåne. Katalin Schmidt Sabo

Publikation

Söder om E18

Rapport 2021:18 Arkeologisk utredning, etapp 1, Västmanland. Fredrik Larsson

Uppdrag

Händelser vid ett gravröse

Telestadhöjden i södra Växjö har ett spännande förflutet. I maj 2021 undersöks platsen som ligger invid det mellersta av tre bronsåldersrösen utmed en åsrygg.

Publikation

Saxtorp 7:5

Rapport 2021:38. Arkeologisk undersökning 2020, Skåne. Magnus Andersson

Publikation

Område B1, B2, B4 och B6

Rapport 2021:46. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Annika Helander

Ny rapport 2021.02.25

Arendalsröset – En mångbottnad historia

Det stora röset i Arendal på Hisingen i Göteborg gömde på en hemlighet. Under 2017 undersöktes platsen och nu kan du läsa mer om resultatet!