järnålder

Blogginlägg 2021.10.26

Hus och boplatser vid Sörstafors

Vid Sörstafors håller vi på med avbaning och undersökning av två boplatsområden från järnåldern, där vi hittat både härdar och stolphål till huskonstruktioner.

Publikation

Boplatsområde i Alsike

Rapport 2021:113. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, Uppland. Wivianne Bondesson

Publikation

Boplats och brandgrav

Rapport 2021:99. Arkeologisk utredning, etapp 2, Östergötland. Annika Helander och Peter Zetterlund

Publikation

En härd vid Vallda

Rapport 2021:74. Arkeologisk förundersökning, Halland. Gisela Ängeby

Publikation

Med utsikt över Hanöbukten

Rapport 2021:95. Arkeologisk utredning, steg 2, Skåne. Björn Wallebom

Publikation

Boplatslämningar i Ramlösa

Rapport 2021:119. Arkeologisk förundersökning, Skåne. Iohannes Miaris Sundberg

Publikation

Väg 1723

Rapport 2021:96. Arkeologisk förundersökning 2020, Skåne. Katalin Schmidt Sabo

Publikation

Boplatslämningar från brons- och järnålder

Rapport 2021:148. Arkeologisk undersökning 2020, Skåne. Tyra Ericson

Publikation

Vid Björnviken och Loddby säterier

Rapport 2021:111. Arkeologisk förundersökning, Östergötland. Rikard Hedvall och Lotta Stenqvist

Publikation

Europaväg 22

Rapport 2021:121. Arkeologisk förundersökning 2020, Skåne. Nathalie Hyll m. fl

Publikation

En boplats i Algusered

Rapport 2021:70. Arkeologisk undersökning, Halland. Jessica Andersson och Johannes Nieminen

Publikation

Härdar på rad

Rapport 2021:68. Arkeologisk undersökning, Halland. Johannes Nieminen