järnålder

Publikation

Lämningar från brons- och järnålder

Arkeologisk förundersökning 2023, Skåne. Adam Bolander och Iohannes Miaris Sundberg med bidrag av Felicia Hellgren och Per Lagerås

Publikation

Tåby–Fristad

Arkeologisk undersökning, Östergötland Marcus Asserstam

Publikation

En stensättning vid Arnö

Arkeologisk förundersökning och undersökning, Södermanland Marcus Asserstam

Uppdrag

Från järnålder till historisk tid i skånska byn Tingaröd

En mindre arkeologisk undersökning utförs i juni 2024 vid Tingaröds by utanför Ystad. Flera lämningar från tidigmodern tid liksom en över tusen år gammal förhistorisk boplats har hittats. 

Publikation

Nya fornlämningar i vägområdet för ny ringväg i Trelleborg

Arkeologisk utredning steg 2, 2023, Skåne Nathalie Hyll

Publikation

Enstaka lämningar i Träslöv

Arkeologisk förundersökning, Halland Gisela Ängeby

Publikation

Stolphål, härdar och kokgropar

Arkeologisk förundersökning, Halland Gisela Ängeby

Publikation

Boplatsområden mellan Landskrona och Örja

Arkeologisk utredning steg 2, 2023, Skåne Anne Jörgensen Lindahl & Mathilda Kjällquist med bidrag av Iohannes Miaris Sundberg

Publikation

Strandförskjutning utmed Ostlänken

Arkeologisk förundersökning, Södermanland Anna Plikk, Jan Risberg & Jonas Bergman

Visning 2024.05.22

Guidad visning i Asmundtorp

Följ med på en guidad visning av den spännande undersökningen i Asmundtorp!

Publikation

Kungsbro vid Motala ström

Arkeologisk förundersökning Östergötland Arwo Pajusi

Publikation

Kultberg och boplatser

Arkeologisk förundersökning, Västergötland Miriam Erkell med bidrag av Bengt Westergaard