järnålder

Publikation

Nya grav- och boplatsområden

Arkeologisk utredning, Halland Anders Kjellin och Petra Nordin m. fl.

Publikation

Nya fornlämningar vid Rolfstorp

Arkeologisk utredning, Halland Anders Kjellin och Veronica Forsblom Ljungdahl m. fl.

Publikation

Mesolitikum, brons- och järnålder

Arkeologisk förundersökning, Bohuslän Kenneth Alexandersson

Publikation

Härd och röjning

Arkeologisk förundersökning, fördjupning, Södermanland Louise Evanni

Publikation

Säby 3:22 och Säby 3:78 i Järfälla kommun

Arkeologisk utredning etapp1 och 2, Uppland Fredrik Thölin och Roman-Tassilo Huber

Publikation

PM

PM 2024. Arkeologisk utredning, Bohuslän Anders Kjellin och Petra Nordin

Publikation

Schakt inför ny fjärrvärmeledning

Arkeologisk utredning, steg 1, Skåne Bo Friman med bidrag av Alf Ericsson

Publikation

Boplatslämningar och möjliga barngravar

Arkeologisk förundersökning 2023, Skåne Nathalie Hyll

Publikation

Norra Rönnby

Arkeologisk utredning, Västmanland Fredrik Thölin och Roman-Tassilo Huber

Publikation

Höllviken 23:7 vid Kämpinge

Arkeologisk förundersökning 2023, Skåne Katalin Schmidt Sabo med flera

Publikation

Inför utbyggnad av Gantofta

Arkeologisk utredning, steg 1, Skåne, Nathalie Hyll med bidrag av Alf Ericsson

Publikation

Volvo Tuve

Arkeologiska förundersökningar, Bohuslän och Västergötland, Gisela Ängeby och Ulf Ragnesten