järnålder

Publikation

Ny korridor för ny kollektivtrafikled

Rapport 2020:113. Arkeologisk utredning, etapp 1, Uppland. Lena Beronius Jörpeland och Ann-Mari Hållans Stenholm

Publikation

Saxtorp 7:5

Rapport 2021:38. Arkeologisk undersökning 2020, Skåne. Magnus Andersson

Publikation

Gravar i Edsviken

Rapport 2020:101. Arkeologisk undersökning, Uppland. Katarina Appelgren och Louise Evanni

Publikation

Mellan Edsätra och Lingnåre

Rapport 2021:19. Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning, Uppland. Torbjörn Holback

Publikation

Ostlänken

Rapport 2021:32. Arkeologisk utredning, etapp 2, Södermanland. Wivianne Bondesson

Uppdrag

Spår av gravar och odlingsrösen i Trollhättan

En eller flera gravar och fossil åkermark. Det är arkeologiska lämningar som förundersöks vid Stallbacka i Trollhättan.

Blogginlägg 2021.02.16

Tretusen år i Trollhättan – om ett mycket gammalt landskap

I den norra delen av Trollhättan, inklämt mellan ett bostadsområde och ett stort industriområde finns en liten rest kvar av ett mycket gammalt landskap med en intressant historia.

Publikation

Hedeleden

Rapport 2021:13. Arkeologisk utredning, etapp 2, Halland. Gisela Ängeby och Christina Rosén

Publikation

Ett hammarområde i Österbybruk

Rapport 2021:9. Arkeologisk förundersökning, Uppland. Mia Englund

Publikation

Hulje

Rapport 2021:5. Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning, Östergötland. Maria Petersson

Publikation

Väla 7:4 och 7:9

Rapport 2020:12. Arkeologisk utredning, Skåne. Mathilda Kjällquist

Publikation

Område A

Rapport 2020:147. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Annika Helander