järnålder

Publikation

En härd vid Vallda

Rapport 2021:74. Arkeologisk förundersökning, Halland. Gisela Ängeby

Publikation

Med utsikt över Hanöbukten

Rapport 2021:95. Arkeologisk utredning, steg 2, Skåne. Björn Wallebom

Publikation

Boplatslämningar i Ramlösa

Rapport 2021:119. Arkeologisk förundersökning, Skåne. Iohannes Miaris Sundberg

Publikation

Väg 1723

Rapport 2021:96. Arkeologisk förundersökning 2020, Skåne. Katalin Schmidt Sabo

Publikation

Boplatslämningar från brons- och järnålder

Rapport 2021:148. Arkeologisk undersökning 2020, Skåne. Tyra Ericson

Publikation

Vid Björnviken och Loddby säterier

Rapport 2021:111. Arkeologisk förundersökning, Östergötland. Rikard Hedvall och Lotta Stenqvist

Publikation

Europaväg 22

Rapport 2021:121. Arkeologisk förundersökning 2020, Skåne. Nathalie Hyll m. fl

Publikation

En boplats i Algusered

Rapport 2021:70. Arkeologisk undersökning, Halland. Jessica Andersson och Johannes Nieminen

Publikation

Härdar på rad

Rapport 2021:68. Arkeologisk undersökning, Halland. Johannes Nieminen

Publikation

Ett övertäckt gravfält på Radarkullen

Rapport 2021:104. Arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning, Östergötland. Annika Helander

Publikation

Alsike gamla stationssamhälle

Rapport 2021:112. Arkeologisk utredning, etapp 1, Uppland. Wivianne Bondesson

Publikation

En boplats från bronsålder

Rapport 2021:86. Arkeologisk undersökning, Halland. Johannes Nieminen