bytomt

Publikation

Nyhamnsläge–Brunnby

Rapport 2022:78 Arkeologisk utrednings steg 2, 2022, Skåne. Kennet Stark

Publikation

Arkeologi inom del av bytomt vid Östra Gårdstånga

Rapport 2022:106 Arkeologisk utredning, steg 1, Skåne. Magnus Andersson med bidrag av Kennet Stark.

Publikation

Flera äldre gårdslämningar i Skegrie by

Rapport 2022:64 Avgränsande arkeologisk förundersökning, Skåne. Katalin Schmidt Sabo

Publikation

Vindkraft i Kolmården

Rapport 2022:62 Arkeologisk utredning, etapp 1, Östergötland Annika Helander, Alf Ericsson och Ann Westermark

Publikation

Område C7

Rapport 2021:133. Arkeologisk undersökning, Östergötland. Annika Helander

Publikation

Väg E65 Börringe–Lemmeströ

Rapport 2021:11 Arkeologisk utredning 2020, Skåne. Adam Bolander med bidrag av Alf Ericsson och Annika Knarrström

Publikation

Nöbbelöv 10:14

Rapport 2020:56 Arkeologisk undersökning, Skåne Mats Anglert

Publikation

Mellan Edsätra och Lingnåre

Rapport 2021:19. Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning, Uppland. Torbjörn Holback

Publikation

E4 Kongsberget-Gnarp

Rapport 2020:4. Arkeologisk utredning, kompletteringsinventering, Hälsingland. Niclas Björck

Publikation

E4 Kongsberget-Gnarp

Rapport 2020:102. Arkeologisk utredning, steg 1 och 2, Hälsingland. Niclas Björck och Magnus Lindberg

Publikation

Avloppsledning

Rapport 2020:89. Arkeologisk utredning steg 1, 2020. Skåne. Nathalie Hyll och Annika Knarrström

Publikation

Gång- och cykelväg Stångby–Håstad

Rapport 2019:138. Arkeologisk utredning, Skåne Tyra Ericson med bidrag av Iohannes Miaris Sundberg