bytomt

Publikation

Schakt vid Gamla Uppsala prästgård

Arkeologisk undersökning, Uppland. Lena Beronius Jörpeland

Publikation

Blinkarp 1:9

Rapport 2023:26 Arkeologisk avgränsande förundersökning, Skåne. Therese Ohlsson

Publikation

Björka by utanför Helsingborg

Rapport 2023:27 Arkeologisk utredning steg 1, 2022, Skåne. Katalin Schmidt Sabo med bidrag av Alf Ericsson

Publikation

Öllsjö

Rapport 2023:23 Arkeologisk undersökning 2020, Skåne Katalin Schmidt Sabo och Fredrik Strandmark (red.)

Publikation

Nyhamnsläge–Brunnby

Rapport 2022:78 Arkeologisk utrednings steg 2, 2022, Skåne. Kennet Stark

Publikation

Arkeologi inom del av bytomt vid Östra Gårdstånga

Rapport 2022:106 Arkeologisk utredning, steg 1, Skåne. Magnus Andersson med bidrag av Kennet Stark.

Publikation

Flera äldre gårdslämningar i Skegrie by

Rapport 2022:64 Avgränsande arkeologisk förundersökning, Skåne. Katalin Schmidt Sabo

Publikation

Vindkraft i Kolmården

Rapport 2022:62 Arkeologisk utredning, etapp 1, Östergötland Annika Helander, Alf Ericsson och Ann Westermark

Publikation

Område C7 – Utsikt Bredband Linköpings landsbygd

Rapport 2021:133. Arkeologisk undersökning, Östergötland. Annika Helander

Publikation

Väg E65 Börringe–Lemmeströ

Rapport 2021:11 Arkeologisk utredning 2020, Skåne. Adam Bolander med bidrag av Alf Ericsson och Annika Knarrström

Publikation

Nöbbelöv 10:14

Rapport 2020:56 Arkeologisk undersökning, Skåne Mats Anglert

Publikation

Mellan Edsätra och Lingnåre

Rapport 2021:19. Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning, Uppland. Torbjörn Holback