bytomt

Publikation

Ny gång- och cykelväg

Arkeologisk förundersökning, 2023, Skåne Therese Ohlsson

Publikation

Vävtyngd och svartgods

Arkeologisk förundersökning, Halland Gisela Ängeby

Publikation

Bebyggelselämningar inom Skegrie bytomt

Arkeologisk förundersökning 2023, Skåne. Therese Ohlsson

Publikation

Gång- och cykelväg

Arkeologisk utrednings steg 1 och 2, 2023. Skåne. Nathalie Hyll med bidrag av Alf Ericsson

Publikation

Nya fornlämningar vid Rolfstorp

Arkeologisk utredning, Halland Anders Kjellin och Veronica Forsblom Ljungdahl m. fl.

Publikation

Gång- och cykelväg

Arkeologisk utredning steg 1 och 2, 2023, Skåne Nathalie Hyll med bidrag av Alf Ericsson

Publikation

Väg 11

Arkeologisk förundersökning, 2023, Skåne Therese Ohlsson

Publikation

Fröland

Arkeologisk undersökning, Bohuslän Christina Rosén

Publikation

Fornlämningar på Orust

Arkeologisk utredning steg 1, Bohuslän Christina Rosén och Pia Claesson

Publikation

Schakt vid Gamla Uppsala prästgård

Arkeologisk undersökning, Uppland. Lena Beronius Jörpeland

Publikation

Blinkarp 1:9

Rapport 2023:26 Arkeologisk avgränsande förundersökning, Skåne. Therese Ohlsson

Publikation

Björka by utanför Helsingborg

Rapport 2023:27 Arkeologisk utredning steg 1, 2022, Skåne. Katalin Schmidt Sabo med bidrag av Alf Ericsson