gårdstomt

Publikation

Väg 23 mellan Ekeröd–Sandåkra

Rapport 2018:35. Arkeologisk utredning steg 1, 2017. Skåne. Ann Carlie m. fl.

Publikation

Eggeby gamla tomt

Rapport 2016:44. Arkeologisk utredning, Uppland. Lena Beronius Jörpeland, m. fl.

Publikation

Bråland Västergård

Rapport 2016:27. Arkeologisk förundersökning, Bohuslän. Gundela Lindman

Publikation

Väg E22 Gladhammar–Häggebotorp

Rapport 2017:9. Annika Helander och Pia Nilsson. Väg E22 Gladhammar–Häggebotorp samt Häggebotorp–Bälö, V87833346 och V8783351