2018

Rapport 2018:47. Arkeologisk utredning och förundersökning. Västra Götalands län, Bohuslän, Lysekils kommun, Lyse socken, Humlekärr 3:1 m.fl., Lyse 497 och 685
Christina Rosén och Jörgen Streiffert med bidrag av Maria Paring och Glenn Johansson

En planerad utvidgning av industriområdet till Preemraff AB har medfört att Arkeologerna har utfört en arkeologisk utredning inför en tillfartsväg och en förundersökning av en gårdstomt, Lyse 497:1. Utredningen av vägen resulterade i att strax invid boplatsen Lyse 35:1 lokaliserades lämningar från sju anläggningar (härdar, stolphål och gropar), Lyse 685. Förundersökningen av gårdstomten Lyse 497 gav en god bild av hur den historiska gårdstomten varit organiserad. De påträffade lämningarna kunde dock inte föras tillbaka till tiden före 1850