Bohuslän

Publikation

Schakt i boplats

Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning, Bohuslän Pia Claesson

Publikation

Mesolitikum, brons- och järnålder

Arkeologisk förundersökning, Bohuslän Kenneth Alexandersson

Publikation

PM

PM 2024. Arkeologisk utredning, Bohuslän Anders Kjellin och Petra Nordin

Publikation

Volvo Tuve

Arkeologiska förundersökningar, Bohuslän och Västergötland, Gisela Ängeby och Ulf Ragnesten

Publikation

Fröland

Arkeologisk undersökning, Bohuslän Christina Rosén

Publikation

Arkeologisk utredning för VA-ledning

Arkeologisk utredning steg 2, Bohuslän Pia Claesson

Publikation

Delundersökt mesolitisk boplats

Rapport 2023:7 Arkeologisk förundersökning, Bohuslän. Johannes Nieminen och Jessica Andersson

Publikation

Lämningar från mesolitikum till järnålder

Rapport 2022:130 Arkeologisk förundersökning, Bohuslän. Jörgen ­Streiff­ert­ och ­Jessica­Andersson

Publikation

Toften och Hogen – två övergivna gårdar

Rapport 2022:21 Arkeologisk förundersökning, Bohuslän. Christina Rosén

Publikation

En tidigmesolitisk boplats

Rapport 2022:15 Arkeologisk undersökning, Bohuslän. Johannes Nieminen

Publikation

Mesolitiska och neolitiska fynd i Ulseröd

Rapport 2021:124 Arkeologisk förundersökning, Bohuslän Glenn Johansson

Publikation

Grunden efter skomakarens torp?

Rapport 2021:132. Arkeologisk förundersökning, Bohuslän. Christina Rosén och Veronica Forsblom Ljungdahl