Bohuslän

Publikation

Delundersökt mesolitisk boplats

Rapport 2023:7 Arkeologisk förundersökning, Bohuslän. Johannes Nieminen och Jessica Andersson

Publikation

Lämningar från mesolitikum till järnålder

Rapport 2022:130 Arkeologisk förundersökning, Bohuslän. Jörgen ­Streiff­ert­ och ­Jessica­Andersson

Publikation

Toften och Hogen – två övergivna gårdar

Rapport 2022:21 Arkeologisk förundersökning, Bohuslän. Christina Rosén

Publikation

En tidigmesolitisk boplats

Rapport 2022:15 Arkeologisk undersökning, Bohuslän. Johannes Nieminen

Publikation

Mesolitiska och neolitiska fynd i Ulseröd

Rapport 2021:124 Arkeologisk förundersökning, Bohuslän Glenn Johansson

Publikation

Grunden efter skomakarens torp?

Rapport 2021:132. Arkeologisk förundersökning, Bohuslän. Christina Rosén och Veronica Forsblom Ljungdahl

Publikation

Boplatser vid Uddevallasundet

Rapport 2021:137. Arkeologisk utredning och förundersökning, Bohuslän. Johannes Nieminen

Publikation

Ibland är det guld som glimmar

Rapport 2020:166. Arkeologisk undersökning, Bohuslän. Pia Claesson

Publikation

Flickan med guldberlocken

Populärvetenskaplig sammanfattning, 2021. Foss socken i Munkedals kommun i Bohuslän. Pia Claesson

Publikation

Gravfält och en boplats i Ytterby

Rapport 2021:27 Arkeologisk undersökning, Bohuslän. Pia Claesson, Jessica Andersson och Glenn Johansson

Publikation

Förundersökning av en hög i Svanesund på Orust

Rapport 2021:21 Arkeologisk förundersökning, Bohuslän. Pia Claesson

Publikation

Gravar och de dödas ben

I Stala på Orust. Broschyr.