boplats

Publikation

Mellanmesolitisk boplats i Arendal

Arkeologisk förundersökning, Västergötland Amanuel Hailemariam Zerue

Publikation

Kultberg och boplatser

Arkeologisk förundersökning, Västergötland Miriam Erkell med bidrag av Bengt Westergaard

Publikation

Spår av gravritualer och vistelser på Hasselhöjden

Arkeologisk undersökning, Bohuslän Pia Claesson

Publikation

Boplatslämningar från stenålder

Arkeologisk utredning, Bohuslän Amanuel Hailemariam Zerue med bidrag av Christina Rosén

Publikation

Vid Skärets skola

Arkeologisk förundersökning, Bohuslän Johannes Nieminen

Publikation

Gårdar, gatehus och smedja i Björka by

Arkeologisk utredning steg 2 och avgränsande arkeologisk förundersökning, Skåne Sofia Lindberg & Katalin Schmidt Sabo

Publikation

Schaktat invid Lygnern

Arkeologisk förundersökning, Halland Gisela Ängeby

Publikation

Sju hus från yngre stenålder

Arkeologisk undersökning, Halland Petra Nordin

Publikation

Nyupptäckta flatmarksgravar

Arkeologisk förundersökning, Halland Anders Altner och Jörgen Streiffert

Publikation

Säljägarna i Tråsättra

Populärvetenskaplig tidskrift. Kristina Ekero Eriksson

Blogginlägg 2024.04.11

Vi möter våren i Asmundtorp!

Vintern gick i rasande takt och plötsligt var det dags att åka ut till Asmundtorp igen. Arbetet med att bana av matjorden är i full gång och varje dag blottläggs arkeologiska lämningar.

Publikation

Några gropar och ett stolphål

Arkeologisk förundersökning, Halland Gisela Ängeby