boplats

Uppdrag

Pryssgården – människor och gårdsmiljöer under 6 000 år

I tusentals år valde människor att bosätta sig på Pryssgårdens sluttningar i Motala. Nu startar den hitttills största undersökningen av ett unikt område med troligen flera gårdar och långhus från cirka 1100 f Kr–500 e...

Uppdrag

Knästorp – mellan centralplats och offermosse

Två över tusen år gamla boplatser vid Knästorp i Skåne nära Gullåkra mosse och Uppåkra undersöks i vår. Vackra dräktsmycken, ett beslag i form av en galt, keramik och spår av smide och gjutning har...

Blogginlägg 2023.03.03

Stenåldershyddor och vikingatida hus

Flera tusen år gamla stenåldershyddor och minst 15 stolphus från järnåldern. Det blev resultatet från den stora arkeologiska undersökningen i Vellinge.

Publikation

Under skolgården

Rapport 2023:16 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Katarina Österström

Publikation

Öllsjö

Rapport 2023:23 Arkeologisk undersökning 2020, Skåne Katalin Schmidt Sabo och Fredrik Strandmark (red.)

Publikation

Boplatslämningar

Rapport 2023:22 Arkeologisk utredning steg 2, 2022, Skåne. Anna-Sara Noge

Publikation

Inför ny vattenledning längs väg 115

Rapport 2023:3 Arkeologisk utredning steg 1 och 2, Skåne Julius Lundin, Katalin Schmidt Sabo och Sofia Lindberg

Blogginlägg 2023.02.20

Silver till gudarna – örter till människorna

Medicinalväxter och ätliga växter. Skatten från järnåldersboplatsen i Viggbyholm innehöll inte bara silver – även mikroskopiska pollen fanns bevarade.

Publikation

Brogårda 4:4

Rapport 2023:6 Arkeologisk utredning steg 1, 2022, Skåne. Adam Bolander

Publikation

Delundersökt mesolitisk boplats

Rapport 2023:7 Arkeologisk förundersökning, Bohuslän. Johannes Nieminen och Jessica Andersson

Publikation

Lämningar från mesolitikum till järnålder

Rapport 2022:130 Arkeologisk förundersökning, Bohuslän. Jörgen ­Streiff­ert­ och ­Jessica­Andersson

Publikation

Vid Östra Ramlösa

Rapport 2023:9 Arkeologisk förundersökning, Skåne. Maria Åkesson med bidrag av Santeri Vanhanen och Lena Grandin