boplats

Publikation

Nya fornlämningar

Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, Östergötland Tom Carlsson och Alf Ericsson

Publikation

Tidigneolitiska träkonstruktioner

Arkeologisk förundersökning, Östergötland Tom Carlsson och Filip Palm

Publikation

Flädie stationsområde

Arkeologisk förundersökning 2023, Skåne Nathalie Hyll

Publikation

Boplatslämningar från neolitikum och järnålder

Arkeologisk förundersökning, Skåne Bo Friman

Publikation

Stenålder vid Stenavadet

Arkeologisk undersökning, Östergötland Linus Hagberg

Uppdrag

Två äldre järnåldersboplatser utanför Linköping

Två boplatsmiljöer vid Berga äng undersöks hösten 2023. Totalt handlar det om 8 000 kvadratmeter med rester av boplatser, färdvägar och skålgropar från äldre järnålder.

Visning 2023.10.23

Guidad visning i Asmundtorp

Följ med på en guidad visning av det spännande området vid Asmundtorp och se vad arkeologerna gräver fram. 

Blogginlägg 2023.10.19

Uppdateringar från Asmundtorp!

Efter cirka fem veckors aktiv avbaning med maskin har schaktningen nått sitt slut och bilden av lämningarna börjar klarna allt...

Blogginlägg 2023.10.18

Knästorps guldgubbe!

Guldgubben från Knästorp sällar sig till en mytomspunnen föremålskategori som finns representerad på en liten skara av speciella fyndplatser!

Publikation

Flintfynd från Maglemosekulturen

Arkeologisk undersökning, Halland. Johannes Nieminen och Bengt Westergaard

Publikation

Ett vendeltida härdområde

Arkeologisk förundersökning, Södermanland. Magnus Lindberg

Publikation

Arkeologi inför skolbygge

Arkeologisk utredning steg 2, Halland. Kenneth Alexandersson med bidrag av Christina Rosén