boplats

Publikation

Väg 511

Rapport 2021:35 Arkeologisk utredning steg 2, 2020. Skåne. Katalin Schmidt Sabo

Publikation

Söder om E18

Rapport 2021:18 Arkeologisk utredning, etapp 1, Västmanland. Fredrik Larsson

Publikation

Järnåldersspår och ”Sodanissens tomt”

Rapport 2021:28 Arkeologisk förundersökning, Småland. Katalin Schmidt Sabo

Publikation

Saxtorp 7:5

Rapport 2021:38. Arkeologisk undersökning 2020, Skåne. Magnus Andersson

Publikation

Ostlänken

Rapport 2021:32. Arkeologisk utredning, etapp 2, Södermanland. Wivianne Bondesson

Publikation

Hedeleden

Rapport 2021:13. Arkeologisk utredning, etapp 2, Halland. Gisela Ängeby och Christina Rosén

Publikation

Ett hammarområde i Österbybruk

Rapport 2021:9. Arkeologisk förundersökning, Uppland. Mia Englund

Publikation

Hulje

Rapport 2021:5. Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning, Östergötland. Maria Petersson

Publikation

Stocken i Stråvalla socken

Rapport 2020:155. Arkeologisk utredning steg 1 och 2, Halland. Gisela Ängeby

Publikation

Järnhantering och boplatslämningar

Rapport 2020:134. Arkeologisk utredning steg 1 och 2, Skåne. Iohannes Miaris Sundberg

Blogginlägg 2021.01.13

Den oansenliga tygpåsen

Silvermynten som hittades i Viggbyholm låg i en påse, gjord av linnetyg. Vi tittar närmare på de 1000 år gamla rester av textilier som fanns kvar.

Publikation

Bytomt och boplats i Fjelie

Rapport 2019:10. Arkeologisk undersökning 2016, Skåne. Sofia Lindberg & Katalin Schmidt Sabo (red.) m fl