boplats

Publikation

En mesolitisk boplats vid Snösätra

Rapport 2021:122. Arkeologisk förundersökning, Södermanland. Karl-Fredrik Lindberg

Publikation

Spridda flintavslag inom Väröbacka

Rapport 2021:120. Arkeologisk utredning, Halland. Jörgen Streiffert med bidrag av Christina Rosén och Anders Altner

Publikation

VA-ledning

Rapport 2021:110. Arkeologisk undersökning, Skåne. Magnus Andersson

Publikation

Boplats och brandgrav

Rapport 2021:99. Arkeologisk utredning, etapp 2, Östergötland. Annika Helander och Peter Zetterlund

Publikation

Sten- och bronsålder i Vareborg

Rapport 2021:61. Arkeologisk förundersökning, Halland. Johannes Nieminen

Publikation

Boplatser och bytomt vid Väggarp

Rapport 2021:123. Arkeologisk utredning steg 1 och 2, Skåne. Krister Kám Tayanin med bidrag av Annika Knarrström

Publikation

Långeberga 4:6

Rapport 2021:128. Arkeologisk utredning 2021, Skåne. Krister Kàm Tayanin

Publikation

Med utsikt över Hanöbukten

Rapport 2021:95. Arkeologisk utredning, steg 2, Skåne. Björn Wallebom

Publikation

Boplatser vid Uddevallasundet

Rapport 2021:137. Arkeologisk utredning och förundersökning, Bohuslän. Johannes Nieminen

Publikation

Boplatslämningar i Ramlösa

Rapport 2021:119. Arkeologisk förundersökning, Skåne. Iohannes Miaris Sundberg

Publikation

Väg 1723

Rapport 2021:96. Arkeologisk förundersökning 2020, Skåne. Katalin Schmidt Sabo

Publikation

Snipvägen i Berg

Rapport 2021:105. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Annika Helander