boplats

Publikation

Johannesborgsparken

Rapport 2019:74. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Maria Sjöquist

Publikation

Ny detaljplan i Skurup - spridda arkeologiska lämningar

Rapport 2020:14. Arkeologisk utredning, steg 1 och 2, Skåne. Bo Friman

Publikation

Ostlänken delsträckan väg 793 till Bäckeby

Rapport 2020:6. Arkeologisk utredning etapp 2, Östergötland. Ann Westermark med bidrag av Anna Plikk och Jonas Bergman

Publikation

Arkeologisk förundersökning

Rapport 2020:106. Arkeologisk förundersökning, Halland. Johannes Nieminen

Publikation

Förhistoriska boplatslämningar och historisk bebyggelse

Rapport 2020:121. Arkeologisk utredning, Skåne. Tyra Ericson

Publikation

Schaktning i Tölö

Rapport 2020:76. Arkeologisk förundersökning, Halland. Gisela Ängeby

Publikation

Varberg 133

Rapport 2020:64. Halland. Betty-Ann Munkenberg

Publikation

Horna 3:12

Rapport 2020:99. Arkeologisk utredning, 2020, Skåne. Tyra Ericson

Publikation

Borgeby 15:20

Rapport 2020:74. Arkeologisk förundersökning 2020, Skåne. Nathalie Hyll m fl

Publikation

Höllviken 23:7

Rapport 2020:98. Arkeologisk förundersökning, 2020y, Skåne. Tyra Ericson

Publikation

Härd och hägnad

Rapport 2020:81. Arkeologisk utredning, Södermanland. Katarina Appelgren

Publikation

Vålberga 3:1

Rapport 2020:75. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2, Uppland. Louise Evanni