2024

Arkeologisk förundersökning
Västra Götalands län, Bohuslän, Göteborgs kommun, Björlanda socken, fastighet Steneby 1:2, fornlämning L1970:7425, L2021:8097 och L2022:3439
Ester Nannmark med bidrag av Johannes Nieminen

Under oktober månad år 2023 genomförde Arkeologerna, Statens historiska museer, en arkeologisk förundersökning av fornlämningarna L1970:7425, L2021:8097 och L2022:3439 i Steneby, Björlanda socken i Göteborgs kommun. Fornlämningarna utgjordes av två stenåldersboplatser och en stensättning.