Bohuslän

Uppdrag

Gravar och skärvstensbruk på Hasselhöjden i Stenungsund

På en bergshöjd nära ett villaområde finns flera gravar från bronsålder och järnålder, liksom kokgropar, härdar och stolphål. Platsen kommer att undersökas under vår och försommar 2022.

Publikation

Toften och Hogen

Rapport 2022:21 Arkeologisk förundersökning, Bohuslän. Christina Rosén

Publikation

En tidigmesolitisk boplats

Rapport 2022:15 Arkeologisk undersökning, Bohuslän. Johannes Nieminen

Publikation

Mesolitiska och neolitiska fynd i Ulseröd

Rapport 2021:124 Arkeologisk förundersökning, Bohuslän Glenn Johansson

Publikation

Grunden efter skomakarens torp?

Rapport 2021:132. Arkeologisk förundersökning, Bohuslän. Christina Rosén och Veronica Forsblom Ljungdahl

Publikation

Boplatser vid Uddevallasundet

Rapport 2021:137. Arkeologisk utredning och förundersökning, Bohuslän. Johannes Nieminen

Publikation

Ibland är det guld som glimmar

Rapport 2020:166. Arkeologisk undersökning, Bohuslän. Pia Claesson

Publikation

Flickan med guldberlocken

Populärvetenskaplig sammanfattning, 2021. Foss socken i Munkedals kommun i Bohuslän. Pia Claesson

Publikation

Gravfält och en boplats i Ytterby

Rapport 2021:27 Arkeologisk undersökning, Bohuslän. Pia Claesson, Jessica Andersson och Glenn Johansson

Publikation

Förundersökning av en hög i Svanesund på Orust

Rapport 2021:21 Arkeologisk förundersökning, Bohuslän. Pia Claesson

Publikation

Gravar och de dödas ben

I Stala på Orust. Broschyr.

Publikation

Strax nedanför en mesolitisk boplats

Rapport 2020:172. Arkeologisk förundersökning, Bohuslän. Glen Johansson