Bohuslän

Publikation

Mesolitiska boplatser – i Ljungskile

Arkeologisk förundersökning, Bohuslän Kenneth Alexandersson och Johannes Nieminen

Publikation

En 10 700 år gammal boplats

Arkeologisk förundersökning, Bohuslän Ester Nannmark med bidrag av Johannes Nieminen

Blogginlägg 2024.05.14

Gator och gränder runt kyrkogården på Marstrand

Undersökningen på Kyrkogatan på Marstrand är nu avslutad och vi har börjat analysera det material vi grävde fram. Samtidigt som vi gör det kommer vi fortsätta berätta om de lämningar vi hittade.

Publikation

Kultberg och boplatser

Arkeologisk förundersökning, Västergötland Miriam Erkell med bidrag av Bengt Westergaard

Publikation

Spår av gravritualer och vistelser på Hasselhöjden

Arkeologisk undersökning, Bohuslän Pia Claesson

Publikation

Boplatslämningar från stenålder

Arkeologisk utredning, Bohuslän Amanuel Hailemariam Zerue med bidrag av Christina Rosén

Publikation

VA-ledning, etapp 6

Arkeologisk utredning, steg 2, Bohuslän Pia Claesson

Publikation

Vid Skärets skola

Arkeologisk förundersökning, Bohuslän Johannes Nieminen

Uppdrag

Kyrkogård och bebyggelse på Marstrand

Ett område nära Marstrands medeltida kyrka och kyrkogård undersöks av arkeologerna under våren 2024. Förhoppningen är att äldre lämningar ska finnas kvar under Kyrkogatan.

Publikation

Schakt i boplats

Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning, Bohuslän Pia Claesson

Publikation

Mesolitikum, brons- och järnålder

Arkeologisk förundersökning, Bohuslän Kenneth Alexandersson

Publikation

PM

PM 2024. Arkeologisk utredning, Bohuslän Anders Kjellin och Petra Nordin