2024

Rapport 2024:48
Arkeologisk utredning
Västra Götalands län, Bohuslän, Göteborgs kommun, Björlanda och Göteborgs socknar, fastighet Sörred 8:17 samt del av Sörred 15:3
Amanuel Hailemariam Zerue med bidrag av Christina Rosén

Under oktober månad år 2023 genomfördes en arkeologisk utredning inom fastighet, Sörred 8:17 samt del av Göteborg Sörred 15:3, på västra Hisingen i Göteborg. En ny fornlämning (L2023:6692) upptäcktes i samband med utredningen.