2024

Arkeologisk förundersökning
Västra Götalands län, Bohuslän, Uddevalla kommun, fastighet Ljung 1:12, fornlämning L2022:2007, L2022:2055, L2022:2056, L2022:2057 och L2022:2058
Kenneth Alexandersson och Johannes Nieminen

Vid två separata tillfällen i februari och september år 2023 förundersökte Arkeologerna, Statens historiska museer, fem boplatsområden (L2022:2058, L2022:2057, L2022:2056, L2022:2055 och L2022:2007) belägna i Ljungskile, Uddevalla kommun, Västra Götalands län. Vid förundersökningarna konstaterades att tre av lokalerna (L2022:2058, L2022:2057, L2022:2055) inte uppvisade lämningar som motiverade ytterligare antikvariska insatser. På de två andra lokalerna (L2022:2007, L2022:2056) fanns lämningar från senmesolitikum och yngre mellanmesolitikum i form av anläggningar, kulturlager och ett slaget stenmaterial.