2024

Rapport 2024:67
Arkeologisk förundersökning
Hallands län, Halland, Varbergs kommun, Träslövs socken, fastighet Vare 3:8, fornlämning L2o22:7223, L2022:7424 och L2022:7425
Gisela Ängeby

Arkeologiska förundersökningar har berört tre närliggande fornlämningar. Vid två av dem dokumenterades enstaka härdar, kokgropar och gropar men ytterst få stolphål. Den tredje fornlämningen däremot karakteriserades av en stor mängd stolphål efter hus som vittnar om bosättning i traditionell mening.