Halland

Publikation

Duveslätt 2:4

Rapport 2021:125. Arkeologisk förundersökning, Halland. Anders Altner

Publikation

Duveslätt 1:3

Rapport 2021:126. Arkeologisk förundersökning, Halland. Anders Altner

Publikation

Spridda flintavslag inom Väröbacka

Rapport 2021:120. Arkeologisk utredning, Halland. Jörgen Streiffert med bidrag av Christina Rosén och Anders Altner

Publikation

Träslöv 5:36

Rapport 2021:89. Arkeologisk utredning, Halland. Bengt Westergaard

Publikation

En härd vid Vallda

Rapport 2021:74. Arkeologisk förundersökning, Halland. Gisela Ängeby

Publikation

Sten- och bronsålder i Vareborg

Rapport 2021:61. Arkeologisk förundersökning, Halland. Johannes Nieminen

Publikation

Torpa Stämmet

Rapport 2021:87. Arkeologisk utredning, Halland. Bengt Westergaard

Publikation

En boplats i Algusered

Rapport 2021:70. Arkeologisk undersökning, Halland. Jessica Andersson och Johannes Nieminen

Publikation

En boplats i Algusered

Populärvetenskaplig sammanfattning, Halland, 2021. Jessica Andersson och Johannes Nieminen

Publikation

Härdar på rad

Rapport 2021:68. Arkeologisk undersökning, Halland. Johannes Nieminen

Publikation

En boplats från bronsålder

Rapport 2021:86. Arkeologisk undersökning, Halland. Johannes Nieminen

Publikation

Glas- och tegelrester vid Gottskärs hamn

Rapport 2021:91 Arkeologisk undersökning, Halland. Jörgen Streiff ert och Viktor Svedberg