Halland

Publikation

Schakt i Duveslätt

Rapport 2022:108 Arkeologisk förundersökning, Halland. Jörgen Streiffert

Publikation

Förbi Limmahögarna

Rapport 2022:111 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Halland. Gisela Ängeby

Publikation

Gravfält och flinta runt en sten

Rapport 2022:104 Arkeologisk förundersökning och undersökning, Halland. Gisela Ängeby

Publikation

Varberg på Platsarna

Rapport 2021:186 Arkeologisk förundersökning, Halland. Bengt Westergaard

Publikation

Tillbaka till Träslöv

Rapport 2021:153 Arkeologisk utredning och förundersökning, Halland. Kajsa Andreasson med bidrag av Christina Rosén

Publikation

Skilda tider i Skårby

Rapport 2021:144 Arkeologisk undersökning, Halland. Jörgen Streiffert och Christina Rosén m. fl.

Publikation

Hus och glömda stigar

Rapport 2021:163 Arkeologisk undersökning, Halland. Jörgen Streiffert

Publikation

Duveslätt 2:4

Rapport 2021:125. Arkeologisk förundersökning, Halland. Anders Altner

Publikation

Duveslätt 1:3

Rapport 2021:126. Arkeologisk förundersökning, Halland. Anders Altner

Publikation

Spridda flintavslag inom Väröbacka

Rapport 2021:120. Arkeologisk utredning, Halland. Jörgen Streiffert med bidrag av Christina Rosén och Anders Altner

Publikation

Träslöv 5:36

Rapport 2021:89. Arkeologisk utredning, Halland. Bengt Westergaard

Publikation

En härd vid Vallda

Rapport 2021:74. Arkeologisk förundersökning, Halland. Gisela Ängeby