Halland

Publikation

Inför ny planerad vattenledning i Släp

Rapport 2023:21 Arkeologisk utredning, steg 1 och 2, Halland Jörgen Streiffert och Christina Rosén

Publikation

Arkeologisk utredning inom Gunnestorp i Lindbergs sn

Rapport 2022:107 Arkeologisk utredning, Halland Pia Claesson och Christina Rosén

Publikation

Värö Backa 2:4

Rapport 2022:97 Arkeologisk utredning, Halland Bengt Westergaard och Christina Rosén

Publikation

Schakt i Duveslätt

Rapport 2022:108 Arkeologisk förundersökning, Halland. Jörgen Streiffert

Publikation

Förbi Limmahögarna

Rapport 2022:111 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Halland. Gisela Ängeby

Publikation

Gravfält och flinta runt en sten

Rapport 2022:104 Arkeologisk förundersökning och undersökning, Halland. Gisela Ängeby

Publikation

Varberg på Platsarna

Rapport 2021:186 Arkeologisk förundersökning, Halland. Bengt Westergaard

Publikation

Tillbaka till Träslöv

Rapport 2021:153 Arkeologisk utredning och förundersökning, Halland. Kajsa Andreasson med bidrag av Christina Rosén

Publikation

Skilda tider i Skårby

Rapport 2021:144 Arkeologisk undersökning, Halland. Jörgen Streiffert och Christina Rosén m. fl.

Publikation

Hus och glömda stigar

Rapport 2021:163 Arkeologisk undersökning, Halland. Jörgen Streiffert

Publikation

Duveslätt 2:4

Rapport 2021:125. Arkeologisk förundersökning, Halland. Anders Altner

Publikation

Duveslätt 1:3

Rapport 2021:126. Arkeologisk förundersökning, Halland. Anders Altner