Halland

Publikation

Hedeleden

Rapport 2021:13. Arkeologisk utredning, etapp 2, Halland. Gisela Ängeby och Christina Rosén

Publikation

Stocken i Stråvalla socken

Rapport 2020:155. Arkeologisk utredning steg 1 och 2, Halland. Gisela Ängeby

Publikation

Bastekullen - två gravar och tidigmedeltida utmarksbruk

Rapport 2020:72. Arkeologisk förundersökning, Halland. Gisela Ängeby

Publikation

Spår efter ett kapell i Gottskär

Rapport 2020:80. Arkeologisk undersökning, Halland. Jörgen Streiffert och Viktor Svedberg

Publikation

Arkeologi inför detaljplan – Skårby 12:1

Rapport 2020:86. Arkeologisk utredning, Halland. Jörgen Streiffert och Christina Rosén

Publikation

Arkeologisk förundersökning

Rapport 2020:106. Arkeologisk förundersökning, Halland. Johannes Nieminen

Publikation

Schaktning i Tölö

Rapport 2020:76. Arkeologisk förundersökning, Halland. Gisela Ängeby

Publikation

Varberg 133

Rapport 2020:64. Halland. Betty-Ann Munkenberg

Publikation

Inför VA-ledning i Hanhals

Rapport 2020:79. Arkeologisk utredning och förundersökning, Halland. Gisela Ängeby

Publikation

Hjälm - utredning inför husbyggnation

Rapport 2020:66. Arkeologisk utredning, Halland. Gisela Ängeby

Publikation

Arkeologisk utredning – inför bebyggelse i Älvsåker- Anneberg

Rapport 2020:107. Arkeologisk utredning, Halland. Johannes Nieminen

Publikation

Lindberg – förundersökning vid Göingegården

Rapport 2020:67. Arkeologisk förundersökning, Halland. Gisela Ängeby