Halland

Publikation

Schaktningsövervakning

Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Halland Veronica Forsblom Ljungdahl

Publikation

Flintfynd från Maglemosekulturen

Arkeologisk undersökning, Halland. Johannes Nieminen och Bengt Westergaard

Publikation

Arkeologi inför skolbygge

Arkeologisk utredning steg 2, Halland. Kenneth Alexandersson med bidrag av Christina Rosén

Publikation

Nyfunnen fornlämning i Kläppa

Arkeologisk utredning, Halland Jessica Andersson med bidrag av Christina Rosén

Publikation

Boplats vid Lunnavägen

Arkeologisk undersökning, Halland. Mattias Öbrink

Publikation

Ett vikingatida gravfält

Arkeologisk förundersökning och undersökning, Halland. Petra Nordin och Anders Kjellin med flera

Publikation

Stråvalla Löftaskog

Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte, Halland. Gisela Ängeby

Publikation

Fornlämningar på Stocken

Rapport 2023:37 Arkeologisk förundersökning och kompletterande utredning, Halland. Gisela Ängeby och Glenn Johannson

Publikation

Inför ny planerad vattenledning i Släp

Rapport 2023:21 Arkeologisk utredning, steg 1 och 2, Halland Jörgen Streiffert och Christina Rosén

Publikation

Arkeologisk utredning inom Gunnestorp i Lindbergs sn

Rapport 2022:107 Arkeologisk utredning, Halland Pia Claesson och Christina Rosén

Publikation

Värö Backa 2:4

Rapport 2022:97 Arkeologisk utredning, Halland Bengt Westergaard och Christina Rosén

Publikation

Schakt i Duveslätt

Rapport 2022:108 Arkeologisk förundersökning, Halland. Jörgen Streiffert