Halland

Publikation

Enstaka lämningar i Träslöv

Arkeologisk förundersökning, Halland Gisela Ängeby

Publikation

Stolphål, härdar och kokgropar

Arkeologisk förundersökning, Halland Gisela Ängeby

Publikation

Schaktat invid Lygnern

Arkeologisk förundersökning, Halland Gisela Ängeby

Publikation

Tölö kyrkby

Arkeologisk delundersökning, Halland Petra Nordin med flera

Publikation

Sju hus från yngre stenålder

Arkeologisk undersökning, Halland Petra Nordin

Publikation

Nyupptäckta flatmarksgravar

Arkeologisk förundersökning, Halland Anders Altner och Jörgen Streiffert

Publikation

Några gropar och ett stolphål

Arkeologisk förundersökning, Halland Gisela Ängeby

Publikation

1600-tals keramik och en knapp

Arkeologisk förundersökning, Halland Gisela Ängeby

Publikation

Glest med gropar

– lämningar efter utmarksbruk

Publikation

Vävtyngd och svartgods

Arkeologisk förundersökning, Halland Gisela Ängeby

Blogginlägg 2024.03.11

Nu skannar vi Varbergskoggarna

För precis två år sedan hittade vi två fantastiska medeltida fartygslämningar av så kallad koggtyp i samband med bygget av Varbergstunneln. Mycket har hänt sedan dess, nu ska de dokumenteras och skannas.

Publikation

Nya grav- och boplatsområden

Arkeologisk utredning, Halland Anders Kjellin och Petra Nordin m. fl.