Halland

Publikation

En stadsgård

Rapport 2017:140. Arkeologisk förundersökning, Halland. Mattias Öbrink och Christina Rosén

Publikation

Förhistoriska boplatslämningar

Rapport 2015:63. Arkeologisk förundersökning invid Tölö kyrka, Halland. Petra Nordin och Jessica Andersson

Publikation

Avgränsning av fornlämningen Varberg 110:1

Rapport 2015:13. Arkeologisk förundersökning, Halland. Bengt Nordqvist

Publikation

Arkeologi inför Varbergstunneln

Rapport 2015:56. Arkeologisk utredning, Halland. Johannes Nieminen

Publikation

Nya tomter i Gällinge

Rapport 2017:107. Arkeologisk utredning, Halland. Jessica Andersson med bidrag av Christina Rosén

Publikation

Inför detaljplan Östra Kvarnagården

Rapport 2017:126. Arkeologisk utredning, Halland. Jörgen Streiffert med bidrag av Christina Rosén

Publikation

Förhistoriska boplatslämningar

Rapport 2015:63. Arkeologisk förundersökning, Halland. Petra Nordin och Jessica Andersson

Publikation

Fossil åker

Rapport 2015:110. Arkeologisk utredning, Halland. Jessica Andersson

Publikation

RAÄ Släp 214:1

Rapport 2016:10. Kompletterande arkeologisk förundersökning, Halland. Betty-Ann Munkenberg

Publikation

Torpavägen till Torkeltorpsvägen

Rapport 2016:99. Arkeologisk utredning, Halland. Jessica Andersson

Publikation

Äskatorp – fyndplats för brakteat

Rapport 2016:101. Arkeologisk förundersökning, Halland. Bengt Nordqvist

Publikation

En glimt av kulturlager och trärester

Rapport 2016:91. Arkeologisk schaktövervakning, Halland. Elisabet Schager