Halland

Publikation

Schaktning i Tölö

Rapport 2020:76. Arkeologisk förundersökning, Halland. Gisela Ängeby

Publikation

Varberg 133

Rapport 2020:64. Halland. Betty-Ann Munkenberg

Publikation

Inför VA-ledning i Hanhals

Rapport 2020:79. Arkeologisk utredning och förundersökning, Halland. Gisela Ängeby

Publikation

Hjälm - utredning inför husbyggnation

Rapport 2020:66. Arkeologisk utredning, Halland. Gisela Ängeby

Publikation

Arkeologisk utredning – inför bebyggelse i Älvsåker- Anneberg

Rapport 2020:107. Arkeologisk utredning, Halland. Johannes Nieminen

Publikation

Lindberg – förundersökning vid Göingegården

Rapport 2020:67. Arkeologisk förundersökning, Halland. Gisela Ängeby

Publikation

Tölö 127

Rapport 2020:35. Arkeologisk förundersökning, Halland. Bengt Westergaard

Publikation

Stensättning Getakärr 7:1

Rapport 2019:99. Arkeologisk undersökning, Halland. Cornelia Lindengard

Publikation

Reglerade markytor

Rapport 2019:106. Arkeologisk för- och slutundersökning, Halland. Anders Altner och Jörgen Streiffert

Publikation

Vallda Heberg

Rapport 2019:68. Arkeologisk förundersökning, Halland. Jessica Andersson

Publikation

Ledningsomläggningar inför Varbergstunneln

Rapport 2019:103. Arkeologisk undersökning, Halland. Anders Altner

Publikation

Härdar, historiska lager och konstruktioner

Rapport 2019:63. Arkeologisk förundersökning, Halland. Elisabet Schager m fl