Halland

Publikation

En boplats i Algusered

Populärvetenskaplig sammanfattning, Halland, 2021. Jessica Andersson och Johannes Nieminen

Publikation

Härdar på rad

Rapport 2021:68. Arkeologisk undersökning, Halland. Johannes Nieminen

Publikation

En boplats från bronsålder

Rapport 2021:86. Arkeologisk undersökning, Halland. Johannes Nieminen

Publikation

Glas- och tegelrester vid Gottskärs hamn

Rapport 2021:91 Arkeologisk undersökning, Halland. Jörgen Streiff ert och Viktor Svedberg

Publikation

Undersökningsredovisning för Arkeologisk utredning

Meddelande om preliminärt resultat från arkeologisk utredning av Träslöv 5:36, Varbergs kommun

Publikation

Kabeldragning förbi gravhögar och boplats

Rapport 2021:73 Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning, Halland. Gisela Ängeby

Publikation

Hedeleden

Rapport 2021:13. Arkeologisk utredning, etapp 2, Halland. Gisela Ängeby och Christina Rosén

Publikation

Stocken i Stråvalla socken

Rapport 2020:155. Arkeologisk utredning steg 1 och 2, Halland. Gisela Ängeby

Publikation

Bastekullen - två gravar och tidigmedeltida utmarksbruk

Rapport 2020:72. Arkeologisk förundersökning, Halland. Gisela Ängeby

Publikation

Spår efter ett kapell i Gottskär

Rapport 2020:80. Arkeologisk undersökning, Halland. Jörgen Streiffert och Viktor Svedberg

Publikation

Arkeologi inför detaljplan – Skårby 12:1

Rapport 2020:86. Arkeologisk utredning, Halland. Jörgen Streiffert och Christina Rosén

Publikation

Arkeologisk förundersökning

Rapport 2020:106. Arkeologisk förundersökning, Halland. Johannes Nieminen