2021

Rapport 2021:62
Arkeologisk förundersökning
Hallands län, Halland, Kungsbacka kommun, Fjärås socken, Li 2:23 och 1:20, L1997:3653, Fjärås 183:1
Gisela Ängeby