2024

Arkeologisk förundersökning
Hallands län, Halland, Varbergs kommun, Träslövs socken, fastighet Vare 1:4, fornlämning L1996:3415 (Träslöv 119:1)
Gisela Ängeby