2024

Rapport 2024:42
Arkeologisk delundersökning
Hallands län, Halland, Kungsbacka kommun, Tölö socken, Fastighet Tölö 5:38, L1996:3316 (Tölö 124:1)
Petra Nordin med flera

Under tre veckor i augusti månad 2016 genomförde Arkeologerna, Statens historiska museer en arkeologisk undersökning av boplatsen Tölö 124:1 L1996:3316. Vid undersökningen dokumenterades bebyggelselämningar från järnålder, medeltid och nyare tid på inägomark i Tölö kyrkby. Tre medeltida gårdslägen låg på en terrass nedanför kyrkan i öster. Ett flint material från äldre och yngre stenålder fanns i ett sandlager som låg över de arkeologiska lämningarna.