Boplatsområde

Publikation

Nya fornlämningar i vägområdet för ny ringväg i Trelleborg

Arkeologisk utredning steg 2, 2023, Skåne Nathalie Hyll

Publikation

Kungsbro vid Motala ström

Arkeologisk förundersökning Östergötland Arwo Pajusi

Publikation

Förhistoriska boplatser

Arkeologisk förundersökning 2023, Skåne Katalin Schmidt Sabo med bidrag av Felicia Hellgren och Santeri Vanhanen

Publikation

Gårdar, gatehus och smedja i Björka by

Arkeologisk utredning steg 2 och avgränsande arkeologisk förundersökning, Skåne Sofia Lindberg & Katalin Schmidt Sabo

Publikation

Stora Uppåkra 8:8. UAC

Arkeologisk undersökning, Skåne Kennet Stark

Publikation

Tölö kyrkby

Arkeologisk delundersökning, Halland Petra Nordin med flera

Publikation

Säljägarna i Tråsättra

Populärvetenskaplig tidskrift. Kristina Ekero Eriksson

Publikation

Ostlänken

Kompletterande arkeologisk utredning, etapp 2, Södermanland Tom Carlsson

Publikation

Ostlänken

Kompletterande arkeologisk utredning, etapp 2, Södermanland Tom Carlsson

Publikation

Nya grav- och boplatsområden

Arkeologisk utredning, Halland Anders Kjellin och Petra Nordin m. fl.

Publikation

Järnåldersgårdar vid Tösta

Arkeologisk förundersökning, Södermanland Tom Carlsson och Rosanna Jönis

Publikation

Tidigneolitiska träkonstruktioner

Arkeologisk förundersökning, Östergötland Tom Carlsson och Filip Palm