Boplatsområde

Publikation

Tidigneolitiska träkonstruktioner

Arkeologisk förundersökning, Östergötland Tom Carlsson och Filip Palm

Publikation

Stenåldersboplats och historiska lämningar

Arkeologisk undersökning, Östergötland Tom Carlsson och Rikard Hedvall

Publikation

Vid Vreta klosters skola

Arkeologisk förundersökning, Östergötland Tom Carlsson och Katarina Österström

Publikation

Röjningsrösen och boplatslämningar

Arkeologisk förundersökning, Skåne Alf Ericsson och Maria Petersson

Publikation

Ny kraftledning

Arkeologisk utredning steg 2, Uppland. Niclas Björck

Publikation

Husensjö 9:25 och Ljusekulla 1:12

Rapport 2023:24 Arkeologisk förundersökning, Skåne. Bo Friman

Publikation

Lämningar från brons- och järnålder utmed Esperödsallén i Kivik

Rapport 2022:140 Arkeologisk förundersökning 2022, Skåne. Björn Wallebom med bidrag av Santeri Vanhanen

Publikation

Ny järnväg och väg vid Alnarp och Flädie

Rapport 2022:132 Arkeologisk utredning, steg 1 och 2, Skåne. Bo Friman

Publikation

Fler boplatsområden vid Borgeby

Rapport 2023:2 Arkeologisk utredning steg 2, 2022, Skåne. Nathalie Hyll

Publikation

Boplatslämningar och rest efter döslämning

Rapport 2022:134 Arkeologisk förundersökning, Skåne Nathalie Hyll m.fl

Publikation

Schakt längs med väg 101

Rapport 2022:113 Arkeologisk utredning, steg 2, Skåne Maria Åkesson

Publikation

Arnö

Rapport 2022:74 Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, Södermanland. Alf Ericsson och Tom Carlsson