Halland

Publikation

Vendel- och vikingatida träartefakter

Rapport 2016:6. Arkeologisk utredning, Halland. Johannes Nieminen

Publikation

Boplatslämningar vid Duvehed

Rapport 2016:32. Arkeologisk utredning, Halland. Glenn Johansson

Publikation

Varberg 133, Holmagärde

Rapport 2016:45. Arkeologisk förundersökning, Halland. Bengt Westergaard

Publikation

Sten- och bronsålder på en ås i Stafsinge

Rapport 2016:30. Arkeologisk förundersökning, Halland. Petra Nordin

Publikation

Härdar, gropar och stolphål

Rapport 2016:31. Arkeologisk utredning, Halland. Jörgen Streiffert

Publikation

Två härdar och enstaka flintavslag

Rapport 2016:61. Boplatsspår i Fjärås. Arkeologisk utredning, Halland. Jörgen Streiffert

Publikation

Tillbaka till Tvååker 97:1

Rapport 2016:28. Arkeologisk förundersökning, Halland. Jörgen Streiffert

Publikation

Bosättningsspår från stenålder, järnålder och nyare tid vid Himleån

Rapport 2016:29. Arkeologisk förundersökning, Halland. Petra Nordin

Publikation

Landa 53:1 – avgränsning av fornlämning

Rapport 2017:94. Arkeologisk förundersökning. Halland. Bengt Nordqvist

Publikation

Boplatslämningar

Rapport 2017:80. Senpaleolitikum, mesolitikum och mellanneolitikum. Arkeologisk undersökning, Halland. Bengt Nordqvist

Publikation

Gravlämningar vid Derome industriområde

Rapport 2017:59. Arkeologisk undersökning, Halland. Jörgen Streiffert

Publikation

Mellan Äskatorp och Hanhals

Rapport 2017:90. Vattenledning i Fjärås, Arkeologisk utredning, Halland. Jessica Andersson m. fl.