2022

Rapport 2022:97
Arkeologisk utredning
Hallands län, Halland, Varbergs kommun, Värö socken, Värö Backa 2:4,
Bengt Westergaard och Christina Rosén