2023

Rapport 2023:21
Arkeologisk utredning, steg 1 och 2
Hallands län, Halland, Kungsbacka kommun, Släps socken, fastighet Hagryd 6:1, Hagryd 7:2, Ekenäs 4:3 m.fl .
Jörgen Streiffert och Christina Rosén

Arkeologerna, Statens historiska museer, har genomfört en arkeologisk steg 1-utredning inom en sex kilometer lång sträckning för en planerad vattenledning i Släps socken, Kungsbacka kommun. Vid inventeringen bedömdes fem områden vara av arkeologiskt intresse för en steg 2 utredning (sökschaktning). Tre av dessa kom att omfattas av utredningen. Inga lämningar av arkeologiskt intresse påträffades.